บทหนึ่งของชีวิตที่ TC ตอนที่ 1

ไม่ทันก็ต้องทัน

ออกตัวก่อนแรงๆว่าหญิงไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร 
อ่านบทความหรือหนังสือที่อาจารย์ให้ก็มักใช้เวลานานและก็ต้องอ่านซ้ำมากกว่า 1 รอบเสมอๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนื่องจากการอ่านช้าก็คืออ่านหนังสือไม่ทัน 
และวิธีแก้ปัญหานั้นก็คือ……. “ต้องอ่านให้ทัน”


วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้มาพร้อมกับการต้องนอนดึก(มาก)บ่อยๆ บางครั้งในวันที่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัยการงีบก่อน 3–5 ชั่วโมงแล้วตื่นมาอ่านตอนเช้าก่อนเรียน เช่นรูปนี้ ถ่ายเมื่อเวลาตี 5:16 นาที กาแฟพร้อม อ่านไป หาวไป ยังไงก็ต้องอ่าน

เพราะว่า…..อ่านไม่ทันก็ต้องให้ทัน


เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึก “บทหนึ่งของชีวิตที่ TC”
ปกติแล้วไม่ค่อยได้เล่าเรื่องเรียนที่อเมริการอบนี้ให้ใครฟังเท่าไหร่นัก ส่วนหนึ่งก็เพราะคิดว่าไม่น่าสนใจอะไรและอีกส่วนหนึ่งก็เวลาก็ผ่านไปไวจนบางครั้งแค่เราวิ่งตามจังหวะชีวิตให้ทันก็ยากพอแล้ว
แต่เพราะว่าบทหนึ่งของชีวิตที่ทีซีที่กำลังจะจบลง หญิงก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราว ความทรงจำ ความสนุก เหนื่อย ล้า อุปสรรคที่เจอตลอด 3 ปี ผ่านภาพที่หญิงถ่ายไว้ อย่างน้อยก็ไว้เตือนความทรงจำว่าเราเคยเจอ เคยผ่านอะไรมาบ้างเท่านั้นเอง…..
Show your support

Clapping shows how much you appreciated KruYing Onsutee’s story.