Krysten Novak
Krysten Novak

Krysten Novak

Owner of THENATTYHOUR™ Coaching • krysten@thenattyhour.com • Snapchat • krys10novak 👻 YouTuber