Ty też zapłacisz za projekt Ordo Iuris — zaraz po swojej córce, dziewczynie lub żonie
Gniewomir Świechowski
6715

Artykuł bardzo mi się spodobał — argumenty w punkt, widać, że programista też skrobać potrafi.

Zabrakło mi jednak rozwinięcia nt. paragrafów 5. i 6.
W § 5 stoi: “Sąd może zastosować wobec niej [matki] nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”
Odnosi się to do § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Czyli słowa: “Jeśli uznają pierwsze — trafi do więzienia, jeśli drugie, wciąż będzie przestępcą, ale nie zostanie ukarana.” są nie do końca prawdziwe. Kobieta *mogłaby* trafić do więzienia, ale nie jest to pewne na 100%. Sądzę, że w przypadku usunięcia ciąży z gwałtu sędzia mógłby odstąpić od wymierzenia kary. Zdaję sobie sprawę, że jest to myśl z kategorii pobożnych życzeń i to, czy sprawa potoczy się po naszej myśli wymaga empatii ze strony sądu, ale wg mnie w artykule powinno zostać zawarte rozwinięcie tej kwestii.
Dla jasności, nie popieram tego projektu i jestem za liberalizacją. Po prostu chciałem poprawić interpretację autora.

Poza tym, nie wiem, jak obliczył Pan schemat Bernoulliniego, ale mnie przy użyciu strony Wolfram Alpha wyszedł zdecydowanie wyższy wynik. Przy 100 próbach, z których każda ma 1% powodzenia, prawdopodobieństwo śmierci przynajmniej jednego płodu nie wynosi 37%, tylko 63.4%.

https://www.wolframalpha.com/input/?i=100+Bernoulli+trials+1%2F100+success+chance&wal=header

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.