Сан летње ноћи

8.6.2016. 20h

www.joakimvujic.com

ЗА ШЕКСПИРА СВЕТ ЈЕ ПОЗОРНИЦА
 Трагична или комична наша животна прича или судбина, код њега представља само танану и фину бајку о непоновљивости људских страсти и, сукоба, неспоразума и преокрета који воде у несрећу или у срећу. Његова генијалност је плод јединственог талента и непоновљиве ренесансне атмосфере и околности.
 САН ЛЕТЊЕ НОЋИ (1595–1596) свакако спада у Шекспирова ремек дела и као комедија има вишеструки значај и слојевитост. Три су света или слоја која ткају ову изузетну причу. Романтични свет љубавника Хермије, Лисандра, Хелене и Деметра који се ноћу састају у шуми опчињени љубављу и спремни на све. Фантастични свет вила и вилењака којим владају Титанија и Оберон, који плете сан ове љубавне игре, уз помоћ чудесног сока којим се свако поведе и заљуби. Њиме располаже Оберонов верни слуга Пук, правећи несташлуке и практичне шале. И реалистични а уједно и театарски свет радника који у част Тезејеве свадбе спремају комад о ПИРАМУ И ТИЗБИ. Племениту трагедију о несрећној љубави тиранина и његове несуђене драге чије су породице завађене. Непоновљива лепота и фантастика Шекспирове поезије показује како и поред мрачних момената нема места за тугу и без обзира што околноси могу да се преокрену, изврће све у шалу, по којој је овај комад драгоцен, јер се ликови узимају сувише за озбиљно. Познат и као најинтересантнији пример комада у комаду, САН ЛЕТЊЕ НОЋИ, доноси непојамно смешну игру радника који се труде да створе комад који ће у свом фарсичном и слатком извођењу на дан који решава и судбину младих љубавника, пред владарем
 Атине и његовом изабраницом, постићи поенту о преокрету из несреће у срећу баш, тврдећи у дилетатнтској игри која је забавна и преозбиљна, супротно. И као код Питера Брука: Тезеј и Хиполита, Оберон и Титанија су само ликови у увеличавајућем огледалу и представљају једно. Лепа Хиполита је Тезејев ратни плен и будућа невеста, а фриволна и мистериозна Титанија, опсена вилинског света или поука из живота, беневолентног Оберона, коме Пук налази и лек и отров са магичном својствима, љубавни сок. Љубав је основна тема овог комада и када је опсена и онда када је реалност. Замисао редитеља била је да обогати овај комад доносећи еротику и етос Балкана на чијим просторима се збива, компарирајући време антике са временом садашњим.
 
 ВИЛИЈЕМ ШЕКСПИР
 САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
 Редитељ Пјер Валтер Полиц
 
 Лица и глумци:
 ТЕЗЕЈ, војвода атински: Миодраг Пејковић
 ХИПОЛИТА, краљица Амазонки, вереница Тезејева: Исидора Рајковић
 ЕГЕЈ, Хермијин отац: Александар Милојевић
 ХЕРМИЈА, Егејева кћи, заљубљена у Лисандра: Катарина Јанковић
 ЛИСАНДЕР, Хермијин драган: Ђорђе Симић/ Никола Милојевић
 ДЕМЕТАР, Хермијин просилац: Милош Крстовић
 ХЕЛЕНА, заљубљена у Деметра: Јасмина Димитријевић
 ФИЛОСТРАТ, Тезејев приређивач забава: Марина Стојановић
 ОБЕРОН, краљ вила и вилењака: Миодраг Пејковић
 ТИТАНИЈА, краљица вила и вилењака: Исидора Рајковић
 ПУК или шумски ђаволак: Марина Стојановић
 ГРАШКОВ ЦВЕТ: Дубравка Бркић
 ПАУЧИНА: Сања Матејић
 МОЉАЦ: Владанка Павловић
 СЛАЧИЦА — виле и вилењаци: Славица Радуловић
 ВИЛА: Сања Матејић
 ПЕТАР ДУЊА, тесар, Пролог у међуигри: Милић Јовановић
 НИК(ОЛА) ВРАТИЛО, Пирам у међуигри: Владан Живковић
 ФРАЊА ФРУЛА, крпач мехова, Тизба у међуигри: Чедомир Штајн
 ТОМА ЊУШКА, крпач котлова, Зид у међуигри: Здравко Малетић
 ДУШИЦА, столар, Лав у међуигри: Душан Станикић
 ГЛАДНИЦА, кројач, Месечина у међуигри: Александар Милојевић
 ИНДИЈСКИ ДЕЧАК: Богдан Милојевић
 ДВОРАНИ: Драгослав Танасковић, Никола Милојевић, Иван Видосављевић, Аца Пејчић, Игор Николић
 СТРАЖАРИ: Здравко Малетић, Саша Ђорђевић, Владан Бркић, Драган Милошевић

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.