Aklımı kurcalayan ancak cevabını asla bilemeyeceğimiz soruları burada listelemek istiyorum. Merak duygusunu gıdıklamak ve daha fazla düşünmeye teşvik etmek adına işte listem;


İlk bakışta mümkün olmayan bir fikir gibi geliyor değil mi?

Ama gayet mümkün ve yazdıklarımı okuduğunuzda bana hak vereceksiniz.

Günümüzde gelişen teknoloji her geçen gün bizi hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. Özellikle sağlık alanıda çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Mikro cerrahi ve robotlar ile operasyonlar hem daha teknik hem de daha hızlı bir şekilde sonuçlanıyor.

Organ bağışı da hayat kurtarma adına…


Bu konu günümüzde epeyce popülerlik kazanmış olması ile birlikte, birçok diziye ilham vererek gündemdeki yerini uzunca bir süre koruyacak gibi görünüyor. Biraz ben bu konu üzerine beyin fırtınası yapmak istedim. Siz de bana eşlik edebilirsiniz.

Bildiğimiz kadarı ile 3 zamandan bahsedebiliriz:

Biz şimdiki zamanda…


Sizce uzaylılar var mı?

Bence var.

Şöyle anlatayım;

Bir karıncayı düşünün. Issız bir adada tek başına bir karınca. Karıncanın ömrü bu adanın dışına çıkmaya yetmiyor, çünkü ada onun için çok büyük.

Böyle bir adada karınca tüm dünyanın bu adadan oluştuğunu düşünebilir. …


Eminim birçok kişi futbolda hiçbir kuralın değişmemesi gerektiği, futbola teknolojinin girmemesi gerektiği düşüncesindedir. Ama bakın teknoloji nasıl da girdi futbola ve futbolun daha adaletli yol almasına katkıda bulundu. …


Evet, kulağa hiç te kolay bir şey gibi gelmiyor. Zaten kolay da değil ama beyin fırtınaları yaparak çözümler üretebiliriz. Burada öne sürdüğüm fikirler uçuk ve çok maliyetli gibi düşünülebilir ancak böylesine adımlar atılmadan trafik sorununun çözülebileceğini de düşünüyorum.

Aslında şunu da dikkate almak gerekiyor ki, trafik sorunu aslında sadece bir…


Aşağıdaki sorulardan en az birine evet cevabı veriyorsanız, aradığınızı buldunuz demektir.


Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, ben evet bu şekilde olmalı demiyorum, sadece kendi önerimi paylaşıyorum. Aslında eğitim sisteminde yapılacak olan revizyonun bir ortak akıl tarafından yani eğitim sektörünün önde gelenlerinden oluşan bir ekibin uzun bir süre fikir tartışmaları yaptıktan sonra ortaya çıkabileceğine inanıyorum. Elbette benim burada yapacağım öneri de çok kapsamlı…


Ask yourself that what is the most important thing for your company.

I guess, many of you will answer experience and know-how. If not, I’m sure they will agree with me now.

Questions for you:

Kubilay Bayraktar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store