Beden Transferi

İlk bakışta mümkün olmayan bir fikir gibi geliyor değil mi?

Ama gayet mümkün ve yazdıklarımı okuduğunuzda bana hak vereceksiniz.

Günümüzde gelişen teknoloji her geçen gün bizi hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. Özellikle sağlık alanıda çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Mikro cerrahi ve robotlar ile operasyonlar hem daha teknik hem de daha hızlı bir şekilde sonuçlanıyor.

Organ bağışı da hayat kurtarma adına çok önemli bir gereksinim olarak gözüküyor. Bir hayat kurtarmak kadar değerli başka birşey düşünülemez herhalde.

Günümüzde birçok organ nakli işleminin başarı ile yapıldığına tanık oluyoruz. Hatta uzuv nakli dahi yapılabiliyor artık. Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilllerinin yapıldığını görmekteyiz.

Bizi biz yapan organ hangisidir?

Evet, elbette beyindir. Bütün hatıralarımız, deneyimlerimiz, öğrenimlerimiz, yeteneklerimiz ve bizim hakkımızdaki daha birçok bilgi beynimizde depolanmış durumdadır. Yani bizim benliğimiz, kimliğimiz beynimizdedir.

Peki, şuanda mümkün olmayan ama ileride mümkün olmasının önünde engel olmayan beyin naklinin yapıldığını bir düşünsenize.

Bir anlığına düşünelim, beyin nakli yapılması mümkün.

Sakat ya da hasta biri olduğunu varsayalım. Bir şekilde sağlıklı bir beden bulunduğunu varsayalım, ya da laboratuvar ortamında bir beden oluşturulduğunu da düşünebiliriz ki, yapay organların üretimi ile ilgili haberleri de duymaya başladık.

Bu bedene bu beyni transfer ettiğinizde, karşınızda yeni bedeni ile bir kişi var artık. Düşündüldüğünde çok çılgınca ancak hayat kurtaran bir operasyon olacağını varsayabiliriz.

Beyin transferi yaptık ancak buna bir diğer deyiş ile beden transferi de diyebiliriz.

Sizce bu mümkün mü?

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store