Aklımı kurcalayan ancak cevabını asla bilemeyeceğimiz soruları burada listelemek istiyorum. Merak duygusunu gıdıklamak ve daha fazla düşünmeye teşvik etmek adına işte listem;

 • Uzaylılarla tanışabilecek miyiz? Bence varlar ama hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğiz, bu sonsuzlukta dünya hayatının yetemeyeceği uzaklıktalar.
 • Fiziksel bir dünyada yaşadığımız düşünülürse, uzaylı nasıl bir fiziğe sahip?
 • Işınlanmayı başarabilecek miyiz?
 • Zamanda ileriye gidebilecek miyiz?
 • Zamanda geriye gidebilecek miyiz?
 • Paralel evren var mıdır?
 • Rüyaları kaydedebilecek miyiz?
 • Rüyamızı belirleyebilecek miyiz?
 • Doğmadan önce neredeydim?
 • Acaba doğmadan öncemi hatırlamadığım gibi dünyadan sonra da dünyayı hatırlamayacak mıyım?
 • Dünya var olmadan önce ne vardı?
 • En küçük olan nedir? Atom altı parçacık denilen parçayı milyona bölsek onu da milyona onu da milyona onu da milyona bölsek, bu şekilde milyon kere bölsek ne ile karşılaşırız? Bu şekilde sonsuza kadar bölebiliriz, bu durumda her bir hücremiz içerisinde bir sonsuzluk mu barındırıyor?
 • Nesnelerin içinden geçebilecek miyiz?
 • Görünmez olabilecek miyiz?
 • Küçülebilecek miyiz ya da daha da büyüyebilecek miyiz?
 • Düşünce gücü ile nesneleri hareket ettirebilecek miyiz?
 • Düşünce gücü ile iletişim kurabilecek miyiz?
 • Tüm gördüklerimizi yani tüm yaşamımızı kaydedebilecek miyiz? Böylece unutkanlık tarihe karışacak mı?
 • Ölümsüzlüğü bulabilecek miyiz, yani yaşlanmayı durdurabilecek miyiz?
 • İnsansı zekada hayvanlar olacak mı? Yani insan gibi düşünebilen ve medeniyeti keşfeden hayvanlar olacak mı?
 • Hayvanların dilini tam olarak çözebilecek miyiz? Onlarla insanlarla konuşur gibi konuşabilecek miyiz?
 • Süperman gibi uçabilecek miyiz?
 • Marsta hayat kurabilecek miyiz? Buna benzer şekilde gezegenden gezene taşınarak insanlık uzayda yayılabilecek mi?
 • Uzayda bizim güneşe benzer belkide sonsuz güneş var, peki bunlardan birine yakın başka bir gezegene insanlık göç edebilecek mi?
 • Acaba bir yapay zeka simülasyonun içinde miyiz? Bizden belkide milyon yıl sonraki bizin hazırladığı inanılmaz gerçekçi bir yapay zeka simülasyonunda olabilir miyiz? Yani, öldüğümüzde aslında kaskımızı başımızdan mı çıkaracağız?
 • Dünya benim etrafımda dönüyor ve siz sadece figüran mısınız?
 • Varlık neden var, bu varlık olmasaydı ne olurdu?
 • Işık hızının ışık hızı katında ilerlersek ne olur?
 • Hiç güneş doğmasaydı nasıl bir hayat olurdu?
 • Hiç güneş batmasaydı nasıl bir hayat olurdu?
 • Neden tek bir dil yok?
 • Teknolojini geleceği son nokta ne olacak?

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store