Futbolda devrim zamanı!

Kubilay Bayraktar
Nov 4, 2018 · 3 min read

Eminim birçok kişi futbolda hiçbir kuralın değişmemesi gerektiği, futbola teknolojinin girmemesi gerektiği düşüncesindedir. Ama bakın teknoloji nasıl da girdi futbola ve futbolun daha adaletli yol almasına katkıda bulundu. Futbol hataları ile güzel bir oyun demek hiç de doğru bir düşünce olmazdı, hata her zaman her yerde hatadır ve bunun önüne geçilmesi için çaba harcanmalıdır.

Ama ben olaya farklı bir açıdan bakacağım. Futbolun seyir zevkinin artması gerektiği düşüncesindeyim. Milyon dolarlar alan oyuncular aldıkları ücretleri hak etmeleri gerekiyor ancak maalesef bunu göremiyoruz. Hatta dünya çapında bir elin parmağı kadar futbolcunun oynadığı oyundan zevk aldığını ve izleyiciye de zevk verdiğini görebiliyoruz. Artık bunun değişme zamanı geldi diye düşünüyorum.

Eğer futbolcuyu değiştiremiyorsak oyunu değiştirelim.

Hemen, futbolun anlamı kalmaz, zaten olay o, gibi cümleler kurmayalım ve hayal edelim.

Aranızda basketbol izleyicileri de vardır, basketbolun ne kadar heyecan dolu ve izlemesi keyifli olduğunu bilirler. Futbola da bu enerjiyi , keyfi katmak lazım. Bunu yaparken basketboldan ilham almak kadar doğal bir şey yok diye düşünüyorum :)

Şimdi gelelim radikal değişikliklere;

Ceza Sahası Dışından Goller Neden 2lik Olmasın

Çok heyecanlı bir başlık değil mi?

Ceza sahası dışından atılan goller hem izlemesi keyifli hem de kolay atılamayan goller oluyor. Madem öyle neden bu golleri ödüllendirmiyoruz ve 2lik saymıyoruz. Oyuna olağanüstü bir dinamizm katacak olan bu kural ile her an her şey olabilir duruma gelecektir. 1–0 yenik olan bir takım bir anda öne geçebilirken, galip takım farkı bir anda daha da arttırabilecektir. Bunun yanında bu tür şut denemelerinin artması da seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koyacaktır. Bu aynı zamanda tüm takımların oyun anlayışlarını değiştirecek, yatay değil daha dikine oyun oynamaya gayret etmelerini sağlayacak. Orta ile gol aramak gibi düşük istatistikli gol girişimi yerine pas ve şut gibi daha yüksek isabetli gol girişimleri daha çok denenecektir. Seyir zevkini üst noktalara taşıyacaktır.

Taçlar Neden Ayakla Kullanılmıyor

Bu soruyu sorduğumda bir aydınlanma yaşama ihtimaliniz de var. Evet, çok ilginç değil mi. Futbol ayakla oynanan bir oyun ancak taçlar nedendir bilinmez elle kullanılıyor. Basketbolda ayakla topun kullanıldığı bir durum var mı, hayır. Öyleyse neden futbolda var!

Ayrıca taçlar çoğu zaman elle kullanıldığından bir kaçış planı olarak değerlendirilmekte ve oyunu da soğutmakta, yani taçlar ayakla kullanılırsa oyunu soğutma ya da bir kaçış olarak topu taca atma girişimleri de azalacaktır. Böylelikle seyir zevki daha yüksek bir oyun izleyebiliriz.

Faul’e Dur Deme Zamanı

Oyunu soğutan ve hatta birçok golün önünü kesen faullere dur deme zamanı gelmedi mi? Bence geldi de geçiyor.

Futbolcular çoğu zaman hem oyunu soğutmak hem de atakları kesmek adına kasıtlı fauller yapıyorlar. Faul yapmadan alsana topu, neden faul yapıyorsun, adı üstünde faul yani kusurlu hareket.

Buna önerim bir rakam belirlenir, mesela 5; 5 faul yapan oyuncuyu teknik direktör değiştirmek zorunda kalır. Yerine başka bir oyuncu alır ve oyuna onunla devam eder. Dolayısı ile çok faul yapan oyuncu oyundan çıkarılır ama kırmızı kart gibi çıkarma değil sadece o maçtan çıkarılır ve yerine başkası girer.

Buna bir alternatif de 5 faul yapan oyuncunun belirli bir süre mesela 10 dk dinlendirilmesi de olabilir.

Böyle bir kural oyunda daha az faul yapılması ve daha çok gol atılmasını sağlar.

Rakip Saha Kuralı

Bu da basketbolda olan çok mükemmel bir kural. Basketbol sahası gibi küçük bir sahada uygulanan bu kural futbol gibi dev bir sahada neden uygulanmaz bilmem. Yani takım topla rakip sahaya geçtiği andan itibaren geri pas ile kendi yarı sahasına girmemeli. Madem rakip sahaya geçtin o zaman atağını tamamla değil mi, neden geri çekiliyorsun. Bu durum tüm futbolseverlerin en kızdığı durumlardan biridir. Eğer takım geri oynarsa en direk vuruş ile rakip oyuna orta sahadan başlar.

Böylelikle takımlar daha fazla atağa zorlanır ve daha keyifli ve bol pozisyonlu maçlar izlemiş oluruz.

Sizce de bu kuralları uygulasak futbol daha keyifli bir hale gelmez mi?

Sadece basit birkaç kural ile bambaşka heyecan dolu bir oyun bizi bekliyor demektir.

İzleyiciye hakkı olan oyunu izletme zamanı geldi.

http://kubilaybayraktar.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade