Image for post
Image for post

Direk cevabı vereyim: Bir insan zekasına sahip olabileceğine inanmıyorum.

Elbette teknoloji çok hızlı ilerliyor, bundan 30 sene önce ile şimdiyi kıyasladığımızda epey yol kat ettik. Ancak şurası da bir gerçek teknolojinin daha çok başındayız, yani bundan 50 yıl önce teknoloji dediğimiz şey ile şimdiki teknoloji dediğimiz şey arasında uçurumlar var. Dolayısı ile teknolojiye dair henüz yolun başında olduğumuz bir gerçek.

Bundan yıllar önce birçok kişinin hayal bile edemeyeceği ya da hayalini kursa dahi gerçekleşmesine inanamayacağı birçok düşünce hayat buldu. Kim bilir ilerleyen zamanlarda aklımızı başımızdan alacak ne gibi gelişmeler olacak. Bunlardan merakla beklediğim listemde ilk sıradaki gelişme ise hologramın hayatımıza girmesi olacak. …


Aklımı kurcalayan ancak cevabını asla bilemeyeceğimiz soruları burada listelemek istiyorum. Merak duygusunu gıdıklamak ve daha fazla düşünmeye teşvik etmek adına işte listem;

  • Uzaylılarla tanışabilecek miyiz? Bence varlar ama hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğiz, bu sonsuzlukta dünya hayatının yetemeyeceği uzaklıktalar.

İlk bakışta mümkün olmayan bir fikir gibi geliyor değil mi?

Ama gayet mümkün ve yazdıklarımı okuduğunuzda bana hak vereceksiniz.

Günümüzde gelişen teknoloji her geçen gün bizi hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. Özellikle sağlık alanıda çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Mikro cerrahi ve robotlar ile operasyonlar hem daha teknik hem de daha hızlı bir şekilde sonuçlanıyor.

Organ bağışı da hayat kurtarma adına çok önemli bir gereksinim olarak gözüküyor. Bir hayat kurtarmak kadar değerli başka birşey düşünülemez herhalde.

Günümüzde birçok organ nakli işleminin başarı ile yapıldığına tanık oluyoruz. Hatta uzuv nakli dahi yapılabiliyor artık. Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilllerinin yapıldığını görmekteyiz.

Bizi biz yapan organ hangisidir?

Evet, elbette beyindir. Bütün hatıralarımız, deneyimlerimiz, öğrenimlerimiz, yeteneklerimiz ve bizim hakkımızdaki daha birçok bilgi beynimizde depolanmış durumdadır. Yani bizim benliğimiz, kimliğimiz beynimizdedir. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store