Sizce uzaylılar var mı?

Bence var.

Şöyle anlatayım;

Bir karıncayı düşünün. Issız bir adada tek başına bir karınca. Karıncanın ömrü bu adanın dışına çıkmaya yetmiyor, çünkü ada onun için çok büyük.

Böyle bir adada karınca tüm dünyanın bu adadan oluştuğunu düşünebilir. Halbuki adanın içinde olduğu koca bir dünya, yine bu dünyanın içinde olduğu koca bir evren var.

Kendimizi bu karıncanın yerine koyarsak, bizim ömrümüzün yetmediği kadar çok uzaklarda farklı yaşamlar olabilir diyebiliriz. Ancak bu yaşamları hiçbir zaman keşfedemeyeceğiz çünkü ömrümüz bu koca sonsuzluk için çok kısa.

Image for post
Image for post
Uzaylılar Nerede

Onlarda bizim için acaba uzaylılar var mı diye muhtemelen soruyorlardır. Ancak onlarda hiçbir zaman bize ulaşamayacaklar, çünkü onlarında ömrü bu koca sonsuzluk için kısa bir ömür.

Varlık ile yokluk nasılda kardeş gibiler değil mi?

Şöyle ki, bunu okuyan sizler varsınız, ama ben sizin varlığınızdan haberdar olmadığımdan aslında benim için yok gibisiniz. Ne zaman ki benimle iletişime geçerseniz o zaman artık benim içinde varsınız. Ama aslında hep vardınız.

İşte uzaylıları da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bizimle iletişime geçememiş olmaları onların olmadığı anlamına gelmez.

Buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz; Bu koca sonsuzlukta sonsuz uzaylı vardır.

Sadece bildiklerimizden hareket ederek yaşam kanıtı aramak bana doğru gelmiyor. Yani bir yaşam olması için su gerekiyor bilgisi bizim dünyamızda bize özgü yaşam formu için geçerli olabilir.

Ancak uzaklarda bir gezegende oksijen’e ihtiyaç duymayan, suya ihtiyaç duymayan tamamen farklı maddelerin bulunduğu bir gezegende bambaşka canlılar olabilir. Bu canlıların 5 duyuları olmayabilir, 3 duyusu ya da 100 duyusu olabilir. Zaten bu canlıları bize göre uzaylı yapan şey de işte tam da bu olacaktır. Bizimle benzer özellikleri olsaydı onlara uzaylı değil dünyalı derdik herhalde. Farklı gezegene göç etmiş dünyalılar :) İlerleyen yıllarda bunun olacağını da hepimiz biliyoruz. Belki de bundan 100 yıl sonra mars bizim yerleştiğimiz 2. gezegen olacak. Belki bir 500 yıl sonra da merkür ya da jüpiter.

Uzaylıları ufolarla özdeşleştirmekten de artık vazgeçelim. Artık herkes kendi yaratıcılığını konuştursun ve ufo yerine daha farklı araçlar tasarlasın. Filmlerde vs. ufo görmek istemiyorum artık.

Şimdi ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum, ama benim bildiğim birşey var, henüz keşfedilecek çok şeyin olduğu bu koca sonsuzlukta uzaylılar hiç tanımadığımız komşularımız gibi. Belki bir gün tanışır mıyız, yakın zamanda hiç sanmıyorum ama neden olmasın diye de sormuyor değilim..

http://kubilaybayraktar.com/

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store