Bu konu günümüzde epeyce popülerlik kazanmış olması ile birlikte, birçok diziye ilham vererek gündemdeki yerini uzunca bir süre koruyacak gibi görünüyor. Biraz ben bu konu üzerine beyin fırtınası yapmak istedim. Siz de bana eşlik edebilirsiniz.

Bildiğimiz kadarı ile 3 zamandan bahsedebiliriz:

  1. Şimdiki zaman
  2. Geçmiş zaman
  3. Gelecek zaman

Biz şimdiki zamanda mahsur kalmış durumdayız ve her an gelecek zamana doğru tek yönlü bir hareket halindeyiz.

Aslında belki farkında değiliz ama hepimiz zamanda ileri sıçramalar yapıyoruz. Nasıl mı, bir düşünün hızlıca?

Evet nasıl olduğunu fark ettiniz herhalde. Uyuduğumuzda zamanda 7–8 saat ileriye gidiyoruz. Yani bizim için bir an gibi bir süre geçerken aslında 7–8 saat geçmiş oluyor. Buradan da şunu söyleyebiliriz ki, zamanda ileriye gitmek mümkün. İlerleyen dönemlerde daha uzun uyumamızı sağladıklarında zamanda ileriye doğru 1 gün, 1 hafta, 1 yıl, 10 yıl gidebilecek durumlara gelebiliriz.

Peki ya zamanda geriye gitmek. Bu pekte olası gözükmese de , şayet yapabildiğimizi düşünürsek;

Çok ilginç durumlar çıkıyor ortaya;

Doğmadan önceki zamana gidersek ve doğmama sebep olacak olayı engellersem ben hiç olmamış olurum ve bir paradoks olur. Yani ben zaten doğmuşum, nasıl olur da doğmam! Yaşanmış bir şeyi yaşanmamış sayabilir miyiz, şuan ki akıl ve mantık ile pek mümkün değil.

Bir diğer durum, geçmişte benim var olduğum bir zamana gidersem kendimle karşılaşırım. Bu da bir başka paradoks. Kendimle karşılaşmak ne demek? Ben birim ve benden bir tane daha nasıl olabilir ki, benim benliğim bana ait iken benden bir tane daha var ise onun benliği de ona ait olur yani aslında ben değil benim kopyam olan bir başkası olur. Zaten bu senaryoyu sonsuz ben olacak gibi düşündüğümüzde bir çıkmaza da giriyoruz. X anına sürekli olarak ben geliyorum, ve bir süre sonra aynı anda yüzlerce ben geliyoruz gibi bunu tekrarladığımızda milyonlarca ben x anında bir araya geliyoruz, bir döngüde kısılıp kalıyoruz. Her ne kadar dizilerde insanlar kendileri ile karşılaşsalar da izlemesi keyifli olan bu senaryoların gerçek hayatta bir karşılığının olacağını beklemek mümkün görünmüyor.

Bu paradokslar zaten zamanda geriye gitmenin mümkün olmadığını gösteriyor ancak bir başka neden de şu olurdu: Zamanda geriye gitmek demek aslında zamanda geriye gidilen ana kadar olan tüm yaşananları bozmak, yani: o ana kadar yaşam belirli bir düzende devam etmişti, sen geçmişe gittiğin an senin gittiğin o andan itibaren devam eden akışı bozmuş oluyorsun, yani belki de zaman yolculuğunu mümkün eden şeyi bile engellemiş olabilirsin, yani işin özü yaşanmış bir şeyi yaşanmamış yapmaya çalışıyorsun.

Ancak ışık hızından hızlı hareket ederek geçmiş zamana müdahale edemesekte geçmiş zamanı görebilmemiz mümkün olabilir.

Keza, uzayda gerçekleşen çoğu olayın aslında gerçekleştikten yıllar sonraki görüntülerini görüyoruz. Uzayda bir patlama olduğu keşfediliyor ve biz bunu keşfettiğimizde belkide bu patlama olalı 3 yıl 5 ışık yılı geçmiş olabiliyor. Dolayısı ile biz geçmişteki patlamayı görüyoruz.

Bu durum şöyle örneklenebilir diye düşünüyorum, 2 tane karşılıklı sandalye var ve birinde siz oturuyorsunuz ve biri de boş. Işık hızından hızlı bir biçimde karşıdaki sandalyeye oturduğunuzda kendinizi karşınızdaki sandalyede oturuyor görürsünüz. Ama gördüğünüz gerçek siz değil sizin bir yansımanız olacaktır.

Image for post
Image for post
Zaman — Mekan Grafiği

Bu grafikten görüldüğü üzere zamanı tek başına düşünmemiz mümkün değil, zaman mekan ile beraber düşünülmeli. Bu grafikteki A ve B kişilerinin 14.08.2019 ve 16.08.2019 tarihlerinde bir araya geldiklerini görüyoruz.

Yani ben x anında uzayda bir x,y,z lokasyonunda iken y anında bir başka lokasyonda oluyorum. Buradan hareket ederek şu sonuca varmamız çok doğal ve heyecanlandırıcı olacaktır.

Zamanda mekan sıçraması yapılabilir, yani ben şuan burada iken bir sonraki anda 100lerce km uzaktaki bir lokasyonda olabilirim. Yani bunu düşünmek ve bu şekilde bir yorum yapmamıza engel bir durum düşünemiyoruz.

Bunu ışınlanarak ta yapabiliriz,çok hızlı hareket ederek te yapabiliriz ya da şuan bilemediğimiz bir başka yol ile de yapabiliriz.

Önemli olan bunu yapabilmeyi merak ederek bunun üzerine araştırma yapmaya bir an önce başlamamız.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

http://kubilaybayraktar.com/

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store