ถ้ามั่วเร็ว ๆ แต่มันไม่ถูกสักที มันจะมีวิธีจัดการอย่างไรครับ
Phanuphat Cholatda
11

ก่อนจะมั่วรอบถัดไป เราควรคุยกันก่อนว่า คราวที่แล้วอะไรเวิร์ค อะไรไม่เวิร์ค และเราจะปรับปรุงแก้ไขอะไรไหมในรอบหน้า