Mida on õppida alkoholi ja ravimite reklaamist?

Mõned reklaamivaldkonnad on teistest rohkem reguleeritud. Sinna kuuluvad nii õigus- kui finantsteenused, hasartmängud aga ka alkohol ja ravimid. Lisaks seadustele ja muudele reglementidele on nende kahe puhul tugev ka ühiskondlik surve.

Ühest küljest seab see reklaamijad keerulisse olukorda, sest nende tegevus on piiratud. Teisalt on see piiratus aga õnnistus, sest sunnib oluliselt rohkem mõtlema. Just nimelt alkoholibrändid ja ravimimüüjad saavad keskenduda lugude rääkimisele, mille keskmeks on väärtused. Ja väärtused on need, mis puudutavad inimesi. Storytelling.

Üks maailma kuulsaimaid viskibrände Jack Daniels on oma lugu rääkinud viimased 150 aastat. Selle kommunikatsiooni kandvaks sõnumiks on rikkalik pärand. Hiljuti selgus Jack Danielsi ajaloost uusi detaile. Täpsemalt — see lugu mida on alati räägitud, ei olegi päris täpne tõde. Kui varasemalt on räägitud, et ettevõtte asutaja Jasper Newton Daniel (hüüdnimega Jack) õppis viski tegemist oma varajaselt äripartnerilt Dan Callilt, siis nüüdseks on selgunud, et õpetajaks võis olla hoopiski mees nimega Nearis Green, kes oli Dan Calli ori.

Selline uus ja oluine infokild ettevõtte ajaloost loob suurepärased eeldused uute lugude rääkimiseks. Tänan Jack Daniels on hakatnud seda sõnumit edasi kandma rõhutades seda ka oma 150 aastale juubelile pühendatud kommunikatsioonis.

Ravimivaldkond on sarnane. Ravimimüüjad ja -tootjad ei saa reklaamida oma tooteid tuues esile nende väga häid omadusi või kommunikeerides neid kuidagi “ägedateks”. Nad on sunnitud vaatama sügavamale ja kaugemale. Keegi ei taha ju ravimeid tarbida. Õigemini me ei taha olla olukorras, kus oleme sunnitud neid tegema. Ka Eestis on näha, et üks apteegikett on end selgelt ümber positsioneerinud muutudes ravimeid vajavatele inimestele mõeldud apteegist tervete eluviiside propageerijaks. Ühtlasi on see võimaldanud oma äri oluliselt laiendada.

Need kaks on ilmekad näited, et ka piiratud võimalustega olukordades on oluline vaadata endasse, sõnastada oma olemus ja väärtused ning näha neid tulevikuperspektiivis. Piiranguid võivad kutsuda esile vajadust olla väga loov. Ja tulemused võivad olla väga tasuvad.

Like what you read? Give Kuldar Kullasepp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.