Stavba kůlny ve 38 snadných krocích

Postavit kůlnu je snadné.

Stačí vykopat díru, vysypat ji štěrkem, poslat děti k babičce, vyrovnat štěrk do vodováhy, koupit impregnované fošny, nařezat je a vyrobit základový rošt.


Pobít ho palubkami.

Vzít si týden dovolené, nařezat fošny, sbít je a vztyčit první stěnu.

Vyrobit další dvě stěny a spojit je, takže už stojí samy. Dočasně je zavětrovat prkny na šikmo, aby se nepohly.

Vyrobit čelní stěnu s otvorem pro dveře a položit střešní trámky.

Zakrýt stěny modrou plachtou ze směru převládajících větrů. Pobít střechu prkny, položit asfaltovou lepenku, půjčit si pokosovou pilu a začít dělat stěny. Samozřejmě našikmo, protože rovně to umí každej.

Pobít palubkami čelní stěnu, včetně budoucích dveří.

Na budoucí dveře zevnitř přišroubovat rám dveří z fošen a chirurgicky přesným řezem vyříznout dveře z čelní stěny.

Dokončit zbývající stěny, připevnit panty na vyříznuté dveře a osadit je.

Vzadu udělat okap a instalovat sud na dešťovou vodu. Umravnit dýni která se chystala kolonizovat celou zahradu. Postavit stříšku na nářadí, kterou ihned kolonizují děti.

Natřít, dodělat prostřední panty, přemístit lavičku, koupit kytku, nastěhovat věci z baráku, uklidit zahradu.

A je to. Jak vidíte je to velmi snadné.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Programátor Staví Kůlnu’s story.