5 serwisów z kursami dla programistów
Katarzyna Rojewska
122

Myślę, że w przypadku StrefyKursów trzeba kilka rzeczy dodać. Przede wszystkim — są to szkolenia online. Z płyt DVD już dawno temu zrezygnowali i można je dostać tylko do niektórych kursów jako dodatek. Jeśli zaś o programowanie chodzi, tutaj wybór jest przeogromny: Java, JavaScript, SQL, PHP, HTML i wiele, wiele innych. Mają nawet programowanie dla dzieci w Scratchu :) A po ukończeniu tematycznych pakietów z kursami, można uzyskać certyfikat specjalisty. Polecam :)

Like what you read? Give Edyta Kumięga a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.