2019 Tayfa’ya Öneriler: Mezuna Kalarak Derecemi 15.000'den 4.000'e Nasıl Taşıdım?

Kunduz App

Merhabalar! Kunduz ekibinden Sedat ben. 2014 yılında liseden mezun olup LYS’de istediğim sonucu alamayınca tekrar hazırlanmaya karar verdim. Senin de sınava tekrar hazırlanmakla ilgili kafanda soru işaretleri varsa yaşadıklarımı anlatmamın faydalı olacağını düşündüm, iyi okumalar!

Tekrar hazırlanmaya karar verdiysen, tam şu anda ne yapıyorsan dur, evet dur ve sadece düşün. Önünde planlaman gereken, eğer bu yazıyı yazdığım tarih olan Temmuz ayı çok geride kalmamışsa, kocaman bir yıl var. Bu bir yıllık süreyi hayal et öncelikle; neler yapacaksın, neler yapmayacaksın? Başlangıç için küçük bir tavsiye: yapmaman gereken tek şey panik! Önünde her şey için yeterince zaman var, paniğe hiç gerek yok.

Sedat’ın mezuna kalmak ile ilgili taktiklerini ve çalışma programını öğrenmek ister misin? Yazımızın devamı için buraya tıklayabilirsin!


Kunduz nedir?

Kunduz, öğrencilere çözemedikleri sorularda profesyonel eğitmen desteği sunan bir mobil platform. Kunduz eğitmen ağı profesyonel öğretmenlerden ve geçtiğimiz senelerde üniversite sınavında başarısını kanıtlamış eğitmenlerden oluşmaktadır. Sınava hazırlık döneminin yoğunluğunda çözemediği soruları biriken herkes Kunduz’u Google Play’den ve Apple App Store’dan indirebilir.

www.kunduz.com

www.facebook.com/kunduzasor

www.twitter.com/kunduzasor

www.instagram.com/kunduzasor

Kunduz App

Written by

Sizi en iyi eğitmenlerle buluşturan soru çözüm platformu YKS, LGS ve KPSS’de yol arkadaşınız! https://kunduz.com Facebook, Instagram&Twitter: @kunduzasor

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade