LYS’deki açık uçlu sorularla ilgili akla gelen ilk sorular

ÖSYM bugün LYS için planlanan açık uçlu sorularla ilgili detayları açıkladı. Önceki açıklamalardan farklı olarak, bu sorular için kılavuzda kısa cevaplı sorular tanımının kullanıldığı görülmekte. Bunun sebebi kısa cevaplı soruların açık uçlu soru tiplerinden biri olması ve ÖSYM’nin LYS’de kısa cevaplı sorular soracak olması.

Genel olarak bakıldığında öğrencilerin alışkın olduğu test formatından çok uzak olmadan, sadece seçeneklerin yerine cevabın öğrenciye bırakıldığı bir format olacak bu. Kunduz olarak öğrencilerin ilk aklına gelen soruları kısaca özetledik.

Ne kadar uzun cevap yazmam beklenecek?

Kısa cevaplı sorular veya açık uçlu sorular ÖSYS Kılavuzu’nda şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardır.”

Bununla beraber sunulan örneklerden ve ÖSYM Başkanı Demir’in açıklamalarından yola çıkarak açık uçlu soruların cevabının tek kelime, Matematik’te ise en fazla 3 basamaklı bir sayı olması öngörülüyor.

Ya yazım doğru okunamazsa?

ÖSYM bu endişeleri gidermek için cevabın harflerinin teker teker kodlanacağı, optik okuyucunun okuyabileceği bir format sunmuş. Yanlış anlaşılmayı minimuma indirecek bir format oluşturulmuş diyebiliriz. Bu formatın öğrencilerin alışkın olduğu bir şekilde olması da öğrenciler için iyi bir haber.

Bu sorularda da 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?

Hayır. ÖSYM 4 yanlışın 1 doğruyu götürmeyeceğini net bir şekilde hem kılavuzda hem de ÖSYM Başkanı Demir’in açıklamalarında açıkça belirtilmiş:

“Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.”

Her derste ne kadar sayıda açık uçlu soru olacak?

Açık uçlu sorular sadece LYS‘de olacak. Dağılımlarının ÖSYM kılavuzunda aşağıdaki gibi olduğu belirtildi:

  • LYS-1 Matematik ve Geometri’deki 80 sorudan 3'ü
  • LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji’nin her biri için 30 soru bulunuyor. Her bir fen dersinde bu 30 sorudan 1'i açık uçlu olacak
  • LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2, Coğrafya-1 testinde 1 açık uçlu soru bulunacak
  • LYS-4'te Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinin her birinde 1'er tane olmak üzere toplam 3 açık uçlu soru bulunacak
  • LYS-5 Yabancı dil sınavlarında da benzer şekilde 3 açık uçlu soru bulunacak.

Bugün yayınlanan röportajda birkaç soru örneği kameralara yansıdı. Çoğunluğu tam olarak gözükmeseler de, aşağıda kameralara yansıyan haliyle bu örnekleri sizlerle paylaşıyoruz. Format olarak neye benzediğiyle ilgili yardımcı olacaktır.

Herkese iyi çalışmalar:)


Kunduz nedir?

Kunduz, öğrencilere çözemedikleri sorularda profesyonel eğitmen desteği sunan bir mobil platform. Kunduz eğitmen ağı profesyonel öğretmenlerden ve geçtiğimiz senelerde LYS’de başarısını kanıtlamış eğitmenlerden oluşmaktadır. Sınava hazırlık döneminin yoğunluğunda çözemediği soruları biriken herkes Kunduz’u Google Play’den ve Apple App Store’dan indirebilir.

www.kunduzapp.com

www.facebook.com/kunduzasor

www.twitter.com/kunduzasor

www.instagram.com/kunduzasor

Like what you read? Give Kunduz App a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.