TYT — AYT Matematik Kitap Önerileri

Kunduz App
Jul 24, 2018 · 2 min read

Merhaba! TYT- AYT çalışmalarına yavaştan başladığın bu dönemde, en güzel çalışma yöntemi bol bol soru çözmekten geçiyor. Eğer “Sorularımı çözdüm, yapamadığım sorulara cevap arıyorum” diyorsan seni şu linke alalım : https://kunduz.com/

Çözdüklerim yetmez, yepyeni kaynaklar arıyorum” diyorsan da konu eksiklerini kapatacak, yeni soru tipleri öğretecek, ÖSYM sınav müfredatına da uygun Matematik ve Geometri kaynakları ile karşındayız!

TYT Soru Bankası Tavsiyeleri

  1. Karekök Sıfır Serisi

“Temelimi güçlendireyim, çalışmaya sıfırdan başlamalıyım.” diyorsan hiç telaşlanmana gerek yok. Karekök Sıfır Serisi yıla başlamak için en uygun kitaplar arasında yer alıyor. Bu seri ile konuları en baştan, temel eksiklerini tamamlayarak ilerleyebilirsin. Bunu başarmak için önünde yeterince vakit var!

2. ÜçDörtBeş Yayınları

ÜçDörtBeş yayınları, kısa sürede ÖSYM formatına uygun orijinal sorular üretmeyi başarmış bir yayın. Kitap, soruları kendi içinde kolay, orta ve zor olarak sınıflandırmış. Böylece her seviyeye uygun soruları görebilirsin. Bir yandan da konulara olan hakimiyetini çözdüğün soru zorluğuna göre takip etme fırsatı sunuyor.

Diğer kaynak tavsiyelerimizi görmek ister misin? Yazımızın devamına buraya tıklayarak ulaşabilirsin!🌈

Kunduz nedir?

Kunduz, öğrencilere çözemedikleri sorularda profesyonel eğitmen desteği sunan bir mobil platform. Kunduz eğitmen ağı profesyonel öğretmenlerden ve geçtiğimiz senelerde üniversite sınavında başarısını kanıtlamış eğitmenlerden oluşmaktadır. Sınava hazırlık döneminin yoğunluğunda çözemediği soruları biriken herkes Kunduz’u Google Play’den ve Apple App Store’dan indirebilir.

www.kunduzapp.com

www.facebook.com/kunduzasor

www.twitter.com/kunduzasor

www.instagram.com/kunduzasor

Kunduz App

Written by

Sizi en iyi eğitmenlerle buluşturan soru çözüm platformu YKS, LGS ve KPSS’de yol arkadaşınız! https://kunduz.com Facebook, Instagram&Twitter: @kunduzasor

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade