Reklam çalışmaları hangi sektörde olursa olsun fark etmez, firmalar için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yapılacak olan reklam çalışmaları sayesinde insanlar çok hızlı bir şekilde hedef kitlesinde yer almakta olan kişilere ulaşmış olacaktır. Geçmiş dönemlerde reklam Ankara çalışmalarına bakıldığı zaman da görülebileceği üzere insanların karşılarına çıkmakta olan reklamların çeşitleri…

Kurumun yada işletmenin, kurumsal kimlik tasarımı sınırları dahilinde ve firmayı en iyi şekilde kendi kullanıcılarının internet kullanımını da analiz edilmesi ile oluşan, firmaların hizmetlerinin, ürünlerinin web sitesi üzerinde kullanıcılarına kolay ve net şekilde anlatılması sanatıdır, ve en önemlisi web siteleri birer reklam aracıdır, bu çalışmalara web dizayn (web design) adı…

Kürekod Web İşleri

Web Tasarım İşleri için, görünmeyen eliniz dijital partneriniz.. www.kurekod.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store