Полицейската агресия в САЩ: символ на монопола в сектор сигурност

Първо, започваме с предупреждение: този клип съдържа потресаващи и анти-хуманни кадри на жестоко убийство от човек на човек.

http://revolution-news.com/shocking-new-video-shows-unarmed-utah-man-was-listening-to-headphones-when-killed-by-police/

За да не се налага да гледате това изстъпление, въпреки че е поучително, го разказвам с две думи. Действието се развива през месец август, 2014г. в Юта (САЩ), посред бял ден: патрулиращ полицай излиза от колата си и тръгва след млад 20-годишен мъж, който си върви спокойно по улицата.

Полицаят неколкократно вика по негов адрес, след което го застрелва с два куршума в гръб, а причината вероятно е, че момчето поддържа панталоните си с ръце. Докато кръвта му изтича и агонизира, блюстителят на реда му слага белезници и го претърсва, при което ясно се вижда, че застреляният е със слушалките на телефона си, слушайки музика, тоест спокойно може просто да не е чул заплашителни подвиквания на полицая.

Младежът не носи оръжие — полицаят ясно казва, че е „чист”. Първа помощ му се оказва едва, когато пристига линейката, а момчето спокойно може да се задуши в кръвта си, която оформя локва около него.

Малко по-късно съдията ще оправдае полицай Круз с аргумента, че стрелбата му е оправдана „не защото младият мъж е представлявал опасност, а защото полицаят разумно е възприел, че има такава”.

Отбележете, че младежът нито тръгна да бяга, нито оказа съпротива, нито към момента правеше нещо нередно. Дори преди това да е било така — полицейският служител няма как да знае всички обстоятелства и не може да издава сам смъртна присъда. Защото актът, който виждаме, е акт на екзекуция — публична и безмилостна.

За съжаление, с подобни случаи вече почва да се привиква — а в САЩ, считана абсурдно, разбира се, за бастион на свободата, тези случаи са ежедневие. Което е повече от очевидно след размириците по идентични поводи в Балтимор и Фъргюсън.

Факт е същото така, че когато правителството на САЩ кихне, много други правителства по света храчат кръв за сметка на свободните хора и правата им, както и че най-глупавите аргументи, които може да срещнем в защита на дадена правителствена мярка днес от политици, през университетски преподаватели до културтрегери са, че в еди-коя си страна (най-често САЩ) нещо било уредено еди-как си.

Но това в действителност е по-малкият проблем. Големият всъщност проблем за либертарианците е неразбирането на същинските принципи, даващи възможност за мирен живот в общество, свобода и разделение на труда.

Либертарианският прочит

За либертарианството точно този конкретен случай на убийство и последвалото решение на съдията са христоматийни, защото съдържат в себе си няколко ключови за либертарианската етика и представа за социалния ред аспекта.

А изводите касаят не само САЩ, а всички, винаги и навсякъде. Ще се опитам сбито — поради липса на място — да засегна някои тях.

Първо, основополагащият за либертарианството „принцип на неагресията” е тотално нарушен. А „принципът на неагресия” гласи, че всеки притежава себе си и тялото си, както и частната си собственост и никой не може да използва агресия срещу тях, освен при защита на самия себе си и собствеността си.

Този принцип е общовалиден, включва безусловно правителството и важи с пълна сила, когато негов представител застрелва друг човек, без да има предизвикана агресия. По-илюстративен пример от този във видето за нарушаване на този принцип не може да има. Застрелването в гръб, без причина е по-скоро ловна практика.

Нарушение на този принцип впрочем има и когато правителството атакува частната собственост, посредством данъците (който твърди, че данъците са доброволен акт, да опита да не ги плати — за експеримента само!). Ето защо либертарианците са против държавата — тя е чистото въплъщение на непредизвиканата агресия…

Държавата, както я дефинира Вебер, е монополистът в легалната принуда и използване на сила на дадена територия. Идеята на полицията (като инструмент конкретно на правоохраняването)- е да брани живота и частната собственост на индивида, за което се събират и данъци.

Всъщност обаче, постановката “монополист в прилагането на принуда на дадена територия” съдържа в себе си семената на пълното отричане на тези права.

Насилственият монопол върху “защитата на правото на живот и собственост”, който държавата налага, всъщност отрича „естествените права” изначално.

Агресивен пазител — такъв, който атакува теб и собствеността ти, ако не си платиш за услугите му — е оскиморон и логическо противоречие. Ако ти не можеш да избереш кой да пази живота и собствеността ти, то в действително трудно може да се кажеш, че ги притежваш.

Моралният риск

Какво ще стане със служителя на реда, ако не разкрие убийство или системно се проваля в защитата на собствеността на гражданите? Отговорът е „нищо”: заплата той пак ще си я получи, като тя ще е иззета от същите тези „пазени” от него.

(Освен, че системното незачитане на тези права, ще направят населението по-бедно поради спада на икономическата активност, водейки до свиване на данъчната база, а оттам и на реалните доходи на полицаите).

Всеки монополист има естествената склонност да намалява качеството и да вдига цената — нещо, което полицията и вътрешните министерства днес правят навсякъде по света. Монополът в сферата на сигурността прави така, че каквото и да е качеството на услугата, дори то да е ужасно - никой не може да се откаже да плаща за нея.

Умопомрачителният парадокс, който само добавя сол в раната, е, че убитият всъщност всеки месец е плащал заплата на палача си.

Съдът като арбитър

Какво ще стане, ако полицаят в „упражняване” на функциите и прерогативите си, предизвика агресия към мирни граждани? Ще бъде съден, но от кого: от представител на същата тази “държава” — съдията.

Митът за разделението на властите е теоретично и емпирично незащитим: защо да се разделят властите в рамките на държавата, като могат да се обединят. Защо съдията да осъжда полицая, когато са едно цяло, а заплатите им се гласуват от едно също тяло…

Ако А и Б имат спор, логично ли е А да решава кой е прав в него, за да перифразираме знаменития либертариански мислител Ханс-Херман Хопе? В случая, ако държавата е убила невинен млад човек, дали самата тя ще се самоосъди?!

Подготовка, третиране и качество на услугата

Надали бихте плащали доброволно на частна Агенция за сигурност, ако нейните представители третират цивилни лица по този начин — подобно на инквизитори и съдии, нарушавайки презумпцията за невинност. Стреляйки по човек, само защото не е спрял? Ами, ако е глух или замислен, ако… слуша музика?!

Нали затова се плаща отделно на обучени професионалисти, които да обезвреждат, а не да раздават правосъдие сами.

Истината е, че каквото и да ги учат в полицейските школи по света, полицаите и представителите на държавата в този сектор— не че няма и съвестни хора сред тях — ще стоят „над закона” точно заради изначалния монопол в легалната принуда и специалното третиране на нелигитимни актове на държавата като част от „публичното право”. А наличието на подобна неограничена власт е единствената логическа причина за явлението корупция.

И за да не каже някой, че това в САЩ не ни касае: припомнете си действията на родната полиция в протестите срещу злополучният кабинет „Пеевски-Орешарски”, както и се запитайте дали се чувствате сигурни съобразно плащаното всеки месец за тази услуга.

(По въпроса за независимостта и корективната роля на Конституционния съд - всеки може да поразсъждава и сам като се вгледа в решенията му и партийната принадлежност или протекция на съдиите вътре по същото време).

Заключение

А междувременно: полицаите ще продължават да стрелят без да питат; да минават на червено, без да са в специален режим; да бодигардстват над правителствата по време на граждански протести, биейки истинските си работодатели — данъкоплатците; да се държат грубо с гражданите; да не носят отговорност за убитите млади хора в градинките, размотавайки се до труповете им и събирайки по такъв начин доказателства, че с години един или друг прокурор да не може да вкара очебийни дела в съда…

С благовидния аргумент, разбира се, че не стигат парите и щатът — нищо, че не глава от населението сме първенци по служещи в охранителните ведомства в Европа.

Няма да коментираме и непрекъснатите политически драми затова, че — странно — „съдебна реформа” така и няма. Няма и да има. Просто, защото проблемът е концептуален, а не личностен или структурен.

Монополист в защитата на „естествените права” и сигурността е логически и практически абсурд, предизвикващ всички останали социално-икономически абсурди и неизбежно водещ в реалността именно до зверства като това от видеото...

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.