В’ячеслав Максимович, якщо почуєте там — людське щире дякую від себе та нас.

Ризикну нагадати, що 24 грудня виповнилося б 79 років від дня народження видатного В’ячеслава Чорновола. Перечитав кілька статей та спогадів. Вибрав кілька цитат. Зробив декілька плакатів. Раджу кожному та кожній, хоча б на кілька хвилин відкласти справи і перечитати про цю постать нашої історії. В’ячеслав Максимович, якщо почуєте там — людське щире дякую від себе та нас. Ми ж пам’ятаємо, правда? #Чорновіл

Оригінал допису за посиланням: https://www.facebook.com/kytsyuk/posts/10211464034620096

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store