Thithat T. (Min)
Thithat T. (Min)

Thithat T. (Min)

พื้นที่ส่วนตัวครับ | YORWOR #63 #66 | INTANIA #46 PSU | ชอบรีข่าวไอที | ชอบบ่น | ฮาเฮ | Blogger | Technology | Coldplay | Chelsea | Food | กินมาก | อ้วน

Editor of Life Sara and General Life