Badania prefabrykatów w zakresie zakładowej kontroli produkcji

Laboratorium AG-CEL w ramach zakładowej kontroli produkcji wykonuje badania prefabrykatów, takich jak prefabrykaty:

-drewniane,

-stalowe,

-żelbetowe,

-kablobetonowe,

-strunobetonowe i inne.

W badaniach brane są pod uwagę tak istotne dla zakładowej kontroli produkcji właściwości jak:

-cechy geometryczne,

-wytrzymałość,

-nasiąkliwość,

-odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających,

-odporność na ścieranie na tarczy Bohmego.

Wykonujemy badania typu i badania bieżące zgodnie z następującymi normami:

- PN-EN 1338 — betonowe kostki brukowe, trylinki

- PN-EN 1339 — betonowe płyty brukowe, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, płyty typu „YOMB”, płyty drogowe,

- PN-EN 1340 — betonowe krawężniki drogowe, oporniki, obrzeża,

- PN-EN 772 — elementy murowe ceramiczne, silikatowe, z betonu kruszywowego (m. in. betonowe bloczki fundamentowe, pustaki typu „alfa”, pustaki ścienne ),

- PN-EN 15037–1, PN-EN 15037–2, — elementy stropów gęstożebrowych ( pustaki, belki)

- PN-EN 1168 — płyty stropowe kanałowe

- PN-EN 1917 — elementy studzienek włazowych i niewłazowych (komory robocze, trzony studzienek, dna studzienek, płyty pokrywowe)

- PN-EN 845 — nadproża betonowe.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą laboratorium AG-CEL w zakresie badań takich materiałów budowlanych, jak: cement, beton, woda, kruszywa, kamień naturalny i inne. Wykonujemy też badania gruntów i stabilizacji, badania zapraw, systemów dociepleń, złóż czy mas bitumicznych. Oferujemy też szkolenia w dziedzinie zakładowej kontroli jakości.