Badanie betonu a zakładowa kontrola produkcji

Systematyczne oraz szczegółowo wykonane badania wszelkich materiałów budowlanych to obowiązek wynikający z zakładowej kontroli produkcji, którego powinni dopełniać wszyscy producenci. Laboratorium budowlane AG-CEL wykonuje wszelkie niezbędne badania betonu.

Beton to materiał budowlany powstały z mieszanki spoiwa, czyli cementu i wypełniacza, czyli kruszywa oraz wody. W skład wchodzą też inne substancje nadające betonowi odpowiednie właściwości. Beton to obecnie chyba najpopularniejszy ze stosowanych materiałów budowlanych. Do powstania betonu konieczne jest przygotowanie mieszanki betonowej, która składa się z cementu, kruszywa, wody oraz innych ewentualnych dodatków. Kruszywa to np. piasek lub żwir, które są kruszywami naturalnymi lub keramzyt, który jest kruszywem sztucznym. Ulepszenie właściwości betonu, takich jak jego urabialność, mrozoodporność, wodoszczelność ,polega właśnie na dodaniu różnego rodzaju domieszek. Podczas produkcji betonu zabronione jest stosowanie wody ściekowej, rzecznej lub zasolonej, można natomiast wykorzystywać wodę wodociągową.

Aby mieć pewność o dobraniu odpowiedniej ilości i jakości składników powinno się zlecić przeprowadzenie badań i obliczeń akredytowanemu laboratorium, gdyż wymaga tego również zakładowa kontrola produkcji. Laboratorium AG-CEL przeprowadza wszelkie badania betonu i mieszanek betonowych — badania mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wytrzymałości betonu, także sprawdzanie ścieralności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej.

Bieżąca kontrola oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek jest możliwe w każdej chwili, gdyż laboratorium AG-CEL prowadzi badania betonu podczas produkcji, jak i w miejscu rozładunku. Działamy zgodnie z obowiązującymi normami. Jako doświadczone, akredytowane laboratorium polecamy swoje usługo z uwagi na fakt ich istoty w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji.

W celu zapoznania się z pełną ofertą laboratorium AG-CEL oraz ze szkolenia, jakie przeprowadza w zakresie zakładowej kontroli produkcji zapraszamy na naszą stronę internetową.