Znaczenie betonu w budownictwie, jego zastosowanie, laboratorium budowlane Ag-Cel

Materiały budowlane to bardzo obszerny zakres różnego rodzaju składowych przeznaczonych do wznoszenia budynków, budowy dróg i tworzenia innych konstrukcji budowlanych. Materiały mogą mieć przeznaczenie konstrukcyjne, izolacyjne, czy np instalacyjne. Materiały budowlane podzielić można ze względu na rodzaj tworzywa — materiały kamienne, betony,metale,ceramiczne, drewno, tworzywa sztuczne itp. Laboratorium budowlane Ag-Cel przeprowadza badania materiałów budowlanych. Przede wszystkim pod kątem zakładowej kontroli produkcji.

Jednym z najistotniejszych i najczęściej stosowanych obecnie materiałów budowlanych jest beton.
Beton to mieszanka spoiwa- cementu, z kruszywem — wypełniaczem. Dodaję się też wodę.

Ze względu na ciężar beton dzieli się na:

beton lekki — o ciężarze objętościowym od 800 do 2000 kg/m³
beton ciężki — wykonywany zes pecjalnych kruszyw, służący jak osłona boilogiczna dla promieniowania jonizującego
beton zwykły (o różnych gęstościach — od 2 200 do 2 600 km/m3, wykorzystywany przy elementach konstrukcyjnych i żelbetowych oraz do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej

Badania betonu

Rozróżnia się też :

beton natryskowy
beton wirowany
beton wałowany
beton próźniowy

Ze względu na właściwości beton dzieli się na:

beton polimerowy — zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery;
fibrobeton– oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna
Beton jastrychowy
żużlobeton– z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa
stalowe, szklane, bazaltowe, polimerowe,
asfaltobeton — bez cementu i wody, zawiera m.in. asfaltstosowany do wykonywania nawierzchni drogowych
beton autolawizowany(ACC)
beton komórkowy– o wysokiej porowatości

Wszelkie rodzaje betonu muszę posiada odpowiednie dla nich właściwości, wymaga tego zakładowa kontrola produkcji.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą laboratorium AG-CEL w zakresie badań takich materiałów budowlanych, jak: cement, beton, woda, kruszywa, kamień naturalny i inne. Wykonujemy też badania zapraw, badania gruntów i stabilizacji, systemów dociepleń, złóż czy mas bitumicznych. Oferujemy też szkolenia w dziedzinie zakładowej kontroli jakości.
Zakładowa kontrola produkcji ma na celu zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną, deklarowanych przez producenta.System ZKP musi zostać przygotowany oraz wdrożony przez producenta.