Az biztos hogy nem való mindenkinek, elsőre inkább amolyan “úri huncutság” lesz azoknak, akik jól…
Peter
1

Én azt vettem észre (magamon), hogy a személyes, nem virtuális interakciók után már ápolható bensőséges viszony teljesen digitális úton is. Amikor már “látom” magam előtt a másik felet, akivel beszélgetünk. Enélkül hiányzik valami.

Közösség-átalakítás: igen, én is pont ezen gondolkozom az adott munkalehetőség kapcsán, hogy hol és hogyan találhatja meg benne az ember a közösségét — azt nem feltételezem, hogy a közösség iránti igény eltűnne.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.