Црвенокосата
Црвенокосата

Црвенокосата

Борец за правда, борец за правата на лицата со посебни потреби. Со сите влади ќе се борам додека овие деца не станат број еден во оваа земја!