Giải đáp kinh nguyệt đều sao không có thai

Kinh nguyệt đều sao không có thai? Các chị em đang mong ngóng có tin vui thường rất lo lắng khi quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà không có thai. Thường chúng ta thấy các chị em kinh nguyệt thất thường hay vô kinh mới lo lắng về vấn để mang thai. Còn kinh nguyệt đều sao không có thai? Để có được lời giải đáp mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Có rất nhiều chị em thắc mắc tại sao kinh nguyệt đều mà không có thai, chị Tâm An đã gửi cho chúng tôi câu hỏi như sau “ Cháu năm nay 26 tuổi, cháu kết hôn đã được 1 năm trong 3 tháng đầu tiên sau kết hôn 2 vợ chồng cháu kế hoạch bằng việc sử dụng bao cao su. Nhưng sau khi thả được 8 tháng nay mà cháu mãi không có thai. Trong khi kinh nguyệt cháu vẫn bình thường, 2 vợ chồng cháu vẫn quan hệ đều đặn. Các bác sĩ cho cháu hỏi kinh nguyệt đều sao không có thai ạ?” ( Tâm An — Lạng Sơn)

Nguồn: http://benhsinhlynu.com/kinh-nguyet-deu-sao-khong-co-thai

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.