Ke provuar rrjete Affiliate të tjera si ClickBank etj? Si kanë rezultuar?
Dorian Qose
1

Kam provuar por jo shume seriozisht. Aktualisht jam duke eksperimentuar me programin Affilliate te Instapage.com dhe kam gjeneruar 40 leads me nje email. Kjo ka premisa te mira.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Laidi Ferruni’s story.