Miika Luukkonen kirjoitteli pienen pätkän tekstiä Lämpöluxista ja sen historiasta.

Lämpöluxin toimitusjohtaja Miika Luukkonen

Lämpöluxin menestystarina alkaa vuonna 2010. Suomalaisten omakotitalojen uudistaminen ja remontointi kiinnosti yrittäjävetoista porukkaa, ja innosti lähtemään remonttialalle. Hyvin nopeasti päädyttiin ikkunoiden ja ovien uudistamiseen. Valtaosassa omakotitaloista oli vanhat, huonokuntoiset ikkunat ja ovet, jotka tarvitsivat uudistamista. …


Julkaisimme artikkelin alkuvuonna 2020 saamastamme palautteesta erillisellä Lämpöluxin asiakaskokemussivustolla.

Tähän artikkeliin on kerätty lisää asiakaskokemuksia vuodelta 2020.

Asiat tuli erittäin hyvin ymmärretyiksi,mitään ei jäänyt epäselviksi ostajille

Asiantuntevaa ja ystävällistä esittelyä/palvelua

Myyjä oli erittäin ystävällinen ja asian tunteva.

Kumpikin edustajista jotka meillä kävi olivat asiantuntevia m utta huumorilla varustettuja työntekijöitä. Hyvin tultiin juttuu n ja oikea ratkaisu löytyi meidän kotiin keskustelemalla, työn tekijä hyvin kuunteli toiveitamme. Paperityöt kävivät sujuvas ti myös. Kiitos

Hän oli ystävällinen asiantunteva eikä painostanut vanhuksia kauppoihin

Mukava myyjä, tarve ja tarjous ei oikein kohdanneet. Sopii h yvin ihmisille, jotka haluavat avaimet käteen sopparin

Ammattimainen asioiden esittely ja projektin hoitaminen mall ikelpoisesti.

Kyllä se on täysi kymppi

Hyvä palvelu ja asiantuntevat esittelijät.

Salkunrakentajan artikkeli Lämpöluxista

Salkunrakentaja julkaisi Lämpöluxista artikkelin, jossa käydään läpi ikkunaremontin vaikutusta asunnon arvoon.

Ajankohtaiset tiedotteemme ePressissä ja STTinfossa

Lämpölux STTinfossa.

Lämpölux ePressissä.


Tähän artikkeliin olemme keränneet työntekijöiden kokemuksia Lämpölux-yrityksestä.

Krister Rothmanin kokemus — Myyntipäällikkö

“Aloitin aikoinani kotimyynnin puolelta. Siirryin siitä sitten myynnin puolelle ja nykyään toimin myyntipäällikkönä Seinäjoen konttorilla. Kaveri suositteli minulle Lämpöluxia ja sanoi, että täällä on hyvä meininki ja hyvä työilmapiiri, että täällä on mukava tehdä töitä.

Aluksi asiakastapaamisiin meneminen…


“Ainakin vakuuttavaa näyttöä oli Lämpöluxilla siitä, että tekijät ovat myöskin koulutettuja tekemään hyvin.” -Reino Koskela, Pyykösjärvi

-Tässä on nyt jo kolmannet autotallin ovet, että kokemusta on jo tästäkin autotallin ovien vaihdosta kertynyt. Sovittiin tietysti puhelimitse, aika ja kaikki mitä siihen tarvitaan, että puhelinkeskustelun pohjalta tämä homma on syntynyt.

-Ennen…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store