Diplomatija…..

LANA (Proslog leta…)

Reci…. Inflacija reci…. Koliko je potrebno jednom filozofu da nesto objasni, a koliko jednom diplomati…. Diplomatija (moj neostvareni san…, ha, ha ) Mudri Andric je govorio: ‘U cutanju je sigurnost’…. Ne manje mudar i Cercil je porucio: ‘ Diplomata je onaj koji dvaput dobro razmisli pre nego ništa ne kaže….’, a neko je dodao: ‘Blago onome koji ume da precuti i kada je u pravu…’ Sa zrelim godinama stize me i ‘zakasnela pamet’…. Pa da probamo malo vise cutanja, malo manje reci, pa mozda i ta diplomatija nije nedostizna nama obicnim smrtnicima eehhhhhh….. :) I naravno pesnik Mika Antic mora nesto da doda: “ Malo je bilo, ali ipak kad pogledaš, dosta je sve ono što smo i rekli i prećutali….”

Mesa Selimovic se mozda ne bi slozio sa prethodnim stavovima, pa ostavimo njegove istomisljenike da budu inspirisani porukom: “Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja…”( Meša Selimović, ‘Magla i mjesečina’ )

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.