BEN; NAM-I DİĞER PİÇ

Tek başımayım mesela, tek
Mesela herhangi bir yerde kahve içiyorum, tek
Ya da yürüyorum, tek.

Tek başıma oturuyorum mesela, iki kişilik masada
Sandalye müsait mi diye soruyor biri, gelecek var diyorum öyle olmasa da
Duymazdan geliyorum ya da.

Evde otururken sıkılıyorum, sosyal medyada insanları görüyorum
Doğrudur, bunalıyorum, kendi kendime şikayet ediyorum
Kanepede içim geçiyor, uyukluyorum.

Mesela portakal soyduğum oluyor, televizyonun karşısında
Ailesi yanında olmayan bir aile babası gibi aynı
Bazen de aile kurmanın belkilerini düşünürken sızıyorum, tek.

Piçliğin ille de şeyle alakası yok.
Çoğu defa piç oluyorum,
Belirsiz rüyalarımda,
Yalnız yanan lambanın ışığında.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.