Ой мать його,
Marina Bogdanenko
11

Про штани — аж за душу взяло! Загалом, в тебе нормальний процес пізнання світу. Мозок ламається і це в тебе вперше і тому така сконфуженість. Повір, хед зе сейм шит. Просто не давай цьому зламати тебе. Через кілька років стане легше дивитися на інших. Але потім знову шандарахне криза четверті віку. Теж буде — хто я шо я блять що робити.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.