Sluta snacka om enkla jobb

Jag hade en diskussion på Facebook för ett tag sedan med en person som tyckte att det borde vara politikernas ansvar att lösa ”problemet”, inte vi enskilda medborgare. På sätt och vis förstår jag resonemanget, det hade ju varit bra om vi kunde fortsätta grilla, kolla roliga filmer på katter och gå vidare med våra liv som vanligt. Men världen ser inte ut så, jag tänkte säga längre, men den har nog aldrig sett ut så.

Just nu har vi 165000 nyanlända som till stor del sitter och väntar på besked. Dessa människor är precis som du och jag, människor med idéer, erfarenheter och drömmar. Skillnaden är att de inte syns. Du och jag syns, vi har nätverk, vi ser vad som behöver göras och vi tar oss fram själva. Migrationsverket jobbar på för fullt för att de så snabbt som möjligt ska få sitt besked så att de kan börja planera sina liv.

Under tiden har vi en lucka, en tid som kan vara avgörande både för Sveriges framtid och för individernas framtid. Om vi låter alla vänta utan någon kontakt med omvärlden är risken stor att det innebär frustration och en sjunkande tolerans åt alla håll. Tänk dig själv att tillbringa ett år i en stuga med människor du inte själv valt med taskig mobiluppkoppling.

Vårt system är inte byggt för att hantera denna mängd människor i denna fas och därför finns det ingen som sköter kommunikationen mellan migranterna och arbetsmarknaden eller samhället just nu på ett strukturerat sätt. Här kände jag att vi kunde hjälpa till med digitala verktyg.

Under våren träffades vi ett gäng utvecklare från Iteam och Stockholms startupvärld (via #sthlmtech), tillsammans med Migrationsverket och försökte bygga något som underlättar för kommunikationen och samordnar alla initiativ så att det blir lättare att få igång dem.

Det är ett unikt och spännande exempel på hur vi som samhälle kan hjälpas åt att ta vårt ansvar. Hur mycket man än vill vara hemma med familjen och äta tårta på mors dag så är det faktiskt så att vi har ett ansvar att ta hand om samhällets problem tillsammans, inte bara betala skatt och skylla på politiker eller myndigheter. Vi är staten.

Om du vill engagera dig i dessa frågor mer finns det många bra initiativ som behöver hjälp:

Bästa sättet att få reda på vad du kan göra är att kontakta RegugeeTech som har tagit på sig att samordna och stötta dessa. Håll även koll på nyhetsflödet i dessa frågor för just nu har vi en skadlig debatt som handlar om att förminska och klumpa ihop alla migranter till att bara klara av ”enkla jobb” och för att bevisa att frågan är mer komplicerad har vi startat Competency.se som ska visualisera den bredd av kompetens som är en enorm potential för oss framöver.

Hjälp mig gärna sprida ordet vidare och dela länken competency.se till alla som du vet har kontakt med en flyktingförläggning eller gruppboende. Vi vill vänta tills vi har 1000 registrerade individer och i Almedalen kommer vi släppa statistik från dessa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.