Checka från din bucket list: Styr lampor med Siri

Så här gör man för att styra sina 433mhz hemautmatiseringsutrustning med Siri. Dvs så att man kan säga “Tänd i köket” eller “Hur varmt är det i källaren” till Siri. Instruktionen förutsätter att du har konto och utrustning som är kopplat till svenska Telldus.net. Guiden nedan kanske är för avancerad för vissa, men kan du node eller terminalen så är det rätt enkelt.

På en server/dator som kommer vara igång i ditt hemmanätverk. Fungerar t ex bra med Raspberry PI eller NAS eller en vanlig dator:

1. Installera node (nodejs.org, next next next..)

2. Öppna terminalen

3. Installera Homebridge: `npm install -g homebridge`

4. Installera Telldus Live connector: `npm install -g homebridge-telldus`

Nästan som telefonnumret till Gomorron Sverige 😀😀

5. Testa att installationen fungerat. Skriv `homebridge` och starta Home-appen i din telefon. Lägg till ny enhet. Nu ska Homebridge dyka upp (kolla att du är på samma wifi/nät) och välj att skriva in kopplingsnumret manuellt. Jag försökte att scanna från appen, det gick inte mot skärmen av någon anledning men välj bara “mata in manuellt”.

6. Nu är uppkopplingen klar, nu gäller det bara att koppla ihop detta med din egen utrustning. Gör detta genom att skapa API-nycklar på http://api.telldus.com/keys/index

7. Kopiera filen nedan och lägg den i ~/.homebridge/config.json, ersätt nycklarna med de API-nycklar du skapade hos Telldus.

8. Starta genom att skrivahomebridgeigen. Öppna Home-appen igen, nu ska alla dina lampor och tillbehör finnas i listan. Arrangera dem i rum (klicka på varje en längre stund) och sen välj rum.

9. Testa: “Tänd i köket” i Siri. Done!

10. Dela ut rättigheterna till din familj via Home-appen.

11. Lägg till homebridge som startprocess i ditt operativsystem. Eller starta genom att först skriva screen

Filen ska placeras här ~/.homebridge/config.json — Observera att du ska fylla i information från Telldus i filen.

Om du har fler eller andra tillverkare, t ex z-wave, Vera osv så går det bra att lägga till flera connectorer. Sök då på npm search homebridge-plugin och ditt tillverkningsnamn. Eller bara att googla: npm homebridge vera