Eiti į Mano VMIprašymai mokesčių inspekcijai, pranešimai, įmonių veiklos stabdymas ir pan.

Nauja — iMAS: iSAF ir iVAZ — VMI išmanioji mokesčių administravimo sistema — faktūrų registrai ir elektroniniai važtaraščiai.

Prisijungimai

Mano VMI — prašymai mokesčių inspekcijai, pranešimai, įmonių veiklos stabdymas ir pan.

EDS deklaravimas — VMI deklaravimo sistema, pelno, pvm, GPM ir kt. deklaracijų teikimas.

SODRA darbdaviams — deklaracijų, prašymų teikimas, ataskaitos.

SODRA gyventojams — prašymų teikimas, ataskaitos, pensijų skaičiuoklės.

RC savitarna — registrų centro JAR (įmonių registravimas, prašymai, akcininkų sąrašai, kitų įmonių informacijos pirkimas) ir NTR (NT išrašai ir pan.) savitarnos sistemos.

RC FA teikimas — metinių…

Jurij Laneckij

entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store