เรียน IELTS ด้วยตนเอง

การเรียน IELTS หรือที่อ่านว่า ไอเอลส์ ย่อมาจาก (International English Language Testing System) คือการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเข้าสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะไปเรียนต่อ หรือทำงานร่วมทั้งเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมไปถึงสามารถเป็นการสอบวัดระดับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประ เทศ ฉะนั้นถือว่า IELTS จึงมีความสำคัญค่อนข้างมากที่จะเปิดโอกาสในหลายๆด้านสำหรับผู้ที่ทำคะแนนดี วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเทคนิคการเรียน IELTS ด้วยตนเองพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆที่ควรศึกษาก่อนเข้าสอบ IELTS เพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้คุณสอบผ่านด้วยคะแนนดีๆนั่นเอง และก่อนที่เราจะเริ่มเรียนด้วยตนเองนั้น เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวข้อสอบก่อน โดยข้อสอบ IELTS นั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดนั่นก็คือข้อสอบแบบ Academic และข้อสอบแบบ General

ข้อสอบแบบ Academic

ข้อสอบแบบ Academic เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อหรือเข้าทำงานในบางแห่ง ทั้งบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา

ข้อสอบแบบ General

ข้อสอบแบบ General เป็นการเพื่อที่จะเข้าสมัครและยื่นขอเพื่อเป็นพลเมืองในแต่ละประเทศอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นประเทศ อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะมีรูปแบบการสอบ ค่าเข้าสอบ รวมทั้งวิธีทำข้อสอบต่างๆที่แตกต่างกันไป

เมื่อเรารู้ชนิดของข้อสอบ IELTS แล้ว อันดับต่อมาเราต้องทำความเข้าในโครงสร้างของข้อสอบว่ามีอะไรบ้าง ต้องสอบอะไรบ้าง เนื่องจาก เราจะมีเวลาในการสอบเพียงกว่าไม่ถึง สามชั่วโมง เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบและเรียงความสำคัญในเรียน IELTS โดยการศึกษาก่อนเลยว่าภายในระยะเวลาเท่านี้ มีข้อสอบส่วนใดบ้างที่ใช้ระยะเวลาสอบนานสุด มีคำถามกี่ข้อ ต้องศึกษาแนวทางใดบ้าง เพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการเรียน ของเราดีมากขึ้น โดยการสอบ IELTS จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบก็คือ การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการฟัง (Listening) ,การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการอ่าน (Reading) ,การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการเขียน (Writing) และการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการพูด (Speaking)

หลังจากที่เรารู้รูปแบบของการสอบแล้ว ก่อนเริ่มเรียน เราก็มาวิเคราะห์ตัวเองกันตัวเรานั้นมีความสามารถอยู่ในระดับไหน มีส่วนใดที่เรายังติดขัดอยู่บ้าน ทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะด้านนั้นเป็นพิเศษ เริ่มต้นวิเคราะห์ความรู้ของตนเองเพื่อที่จะได้รู้ขีดจำกัดความสามารถและจุดบกพร่องของเรา และนำมาพัฒนาได้ตรงจุดมากที่สุด เมื่อเรารู้ทักษะความความสามารถของตนเองแล้ว เราก็มาเริ่มศึกษาการเรียน ด้วยตนเองในแต่ละรูปแบบกัน

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง (Listening)

ขั้นตอนแรกในการเริ่มเรียน IELTS ด้านทักษะการฟังนั้น เราจะต้องนำตัวเองเข้าไปอยู่ในภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อให้คุ้นเคยกับสำเนียงการพูด เพื่อที่เราจะได้ฟังและแปลรู้เรื่อง โดยสามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งการฟังเพลงสากล เปิดฟังให้คุ้นชิน ในช่วงทุกเวลาที่เราอาจจะเดินไปไหน ทำอะไร หลังจากนั้นค่อยๆเริ่มหาคำแปลและความหมายออกมา ทั้งการดูหนังภาษาอังกฤษ โดยใช้ Soundtrack หรือซับไทย รวมถึงซีรีย์ต่างประเทศอื่นๆด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องสนุกอยู่หลายเรื่อง หรืออาจจะเป็นการดูข่าวต่างประเทศ ทั้งสามารถดูได้ทางทีวีออนไลน์ต่างๆ Youtube และช่องโทรทัศน์ข่าวต่างประเทศนั่นเอง ในแต่ละรูปแบบที่เราฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งหนัง ซีรีย์ ข่าว วิดีโอ หรือเพลงสากล เราควรฟังและค่อยๆจับใจความให้มากที่สุด หลังจากนั้นก็เริ่มแปลความหมาย ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะสามารถทำให้เรามีพัฒนาการด้านการฟังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน (Reading)

ด้านการอ่านถือว่าค่อนข้างยากและต้องใช้ทักษะในการสอบเยอะ ซึ่งเราควรที่จะต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด เทคนิคง่ายๆในการเรียน ก็คือการอ่านให้มากเข้าไว้ ทั้งหนังสือนิยายภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ข่าวสารต่างๆ บทความการเรียนรู้ ลองหาอะไรที่เราสนใจ โดยไม่ต้องกำหนดว่าต้องเป็นวิชาการอย่างเดียว หลังจากนั้นเราก็นำคำศัพท์และประโยคเหล่านั้นมาแปลความหมาย อ่านไปจนเราเข้าใจในเนื้อหา ฝึกจนเราคุ้นชินมากที่สุด ก็จะทำให้ทักษะด้านการอ่านของเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน (Writing)

การสอบ IELT ด้านการพูดนั้นถือว่าค่อนข้างยากและจำเป็นต้องอาศัยทักษะหลายด้าน ซึ่งขั้นตอนแรกในการเรียน IELTS เราควรฝึกจากการจำคำศัพท์ต่างๆให้มากที่สุด หลังจากนั้นต้องเรียนการใช้ไวยากรณ์ รูปแบบโครงสร้างประโยคให้มากที่สุด ควรทำความเข้าใจกับพื้นฐานของรูปแบบประโยคให้มากที่สุด โดยอาจจะเริ่มทำจากการเขียนแผนผังออกมาและกระจายเป็นคำศัพท์ ก่อนจะเริ่มแปลเป็นประโยคต่างๆ ฝึกเขียนจนคล่องที่สุด โดยอาจอาศัยการจำจากบทความต่างๆ หรือหนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่าเขามีแนวทางการเขียนอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของเราให้คล่องมากขึ้นนั่นเอง

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด (Speaking)

อันดับแรกเลยคือความมั่นใจ ถ้าเรากล้าพูด ก็ไม่ยากเลยถ้าเราจะฝึกทักษะต่างๆ โดยเราอาจเริ่มต้นด้วยการดูวิดีโอ สอนภาษาอังกฤษต่างๆและออกเสียงตาม รวมทั้งการหาเพื่อนคุย ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างประเทศและเพื่อคนไทยก็ได้ เพื่อที่จะได้มีแนวร่วม ลองผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง แล้วบอกข้อเสียของแต่ละคน ติดตามวิธีการพูดของชาวต่างชาติเยอะๆว่าเขามีวิธีการออกเสียงอย่างไร พูดอย่างไร และที่สำคัญ จดจำประโยคสนทนาพื้นฐานให้มากที่สุด รวมไปถึงประโยคที่ใช้ในสำนักงานและการเรียนการสอน ชีวิตประจำวันด้วย

นำเทคนิคต่างๆที่เรียนไปแล้วรวบรวม สรุป จากนั้นพยายามนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งทำข้อสอบเก่าๆตามไปด้วย รับรองเลยว่าการเรียน IELTS จะต้องมีพัฒนาการและทักษะที่เพิ่มขึ้นแน่นอน ซึ่งไม่ว่าผลการสอบจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ถ้าคุณหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตและทักษะด้านภาษาอังกฤษคุณดีขึ้นมากเลยทีเดียว