Book quotes: những gì còn lại…

 • Cần 1 năm để làm công việc của 2 năm
 • Nếu một việc có ích, ta gọi đó là công việc; nếu vô dụng, ta gọi đó là vui chơi. Cả hai thứ đều khó làm như nhau. Tất cả sự khác biệt nằm ở thái độ
 • Hãy mời những người có ảnh hưởng trước, họ sẽ mời những người khác
 • Nghèo khó không làm ông động lòng thương, thậm chí ông còn nghĩ đó là hoàn cảnh tốt để con người vươn lên. Tuy nhiên, may mà ông thích ăn bánh, giống tôi
 • Không bao giờ để phong cách che mờ nội dung
 • Quảng cáo cần những người khơi gợi được cảm xúc của những con người đơn giản, bình thường
 • Thành công lớn nhất tôi từng đạt được với tiền bạc, hạnh phúc hay những thử thách khác đều được thực hiện trong sự khinh khi của cả thế giới xung quanh
 • Người chuyên nghiệp không nghĩ ra mấy trò biểu diễn nhằm lấy lòng phụ nữ. Họ phải tập trung hoàn toàn vào những idea thực tế
 • Một nghệ sĩ chẳng thể đàn đúng một khi anh ta chưa biết bài hát hiện đang đi theo tông nào
 • Rất nhiều quảng cáo thành công chỉ bằng cách thức chân chất nhất. Những quảng cáo này được viết ra bởi những người bán hàng siêu hạng – những người quên đi bản thân và hết mình vì mọi người
 • Các vấn đề mới luôn cần những kinh nghiệm mới để giải quyết
 • Đừng làm bất cứ thứ gì khiến mục đích cuối cùng bị che mờ
 • Thường thì nhiều người hay bất cẩn dùng những cụm thể hiện sự ích kỉ làm lộ ra ham muốn tiềm ẩn bên trong và kích hoạt sự phản kháng trong tâm trí người đọc
 • Tôi không hề muốn những người đi sau phải tốn công sức nhiều như thế. Tôi viết sách để giúp những người thanh niên trể có thể bắt đầu ở nơi tôi kết thúc
 • Người tạo được một khách hàng lớn nhưng không tìm kiếm cái mới mẻ sẽ thất bại không sớm thì muộn
 • Người hạnh phúc nhất là những người sống gần với thiên nhiên, với bản chất và đó cũng là nhân tố quan trọng để thành công trong quảng cáo
 • Thế nên không quá khi kết luận rằng bởi ngành quảng cáo phụ thuộc nhiều vào tình yêu và sự hiểu biết với số đông con người nên chính đời quảng cáo cũng sẽ cho ta nhiều phần thưởng quý giá hơn cả tiền tài và danh vọng

Trích “Đời quảng cáo” – Claude C. Hopkins

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.