ชุดพื้นเมืองล้านนา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดพื้นเมืองที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ชุดพื้นเมืองล้านนา นั้นมีให้เราได้เลือกสวมใส่กันหลายแบบ เพราะการแต่งกายของผู้คนในภาคเหนือในแต่ละจังหวัดจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย นอกจากนี้หลาย ๆ คนก็อาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแต่งตัว ชุดพื้นเมืองล้านนา อย่างเช่นเรื่องของการโพกหัวด้วยผ้านั้น ไม่ใช่ธรรมเนียมของการแต่งชุดล้านนาเสมอไป นอกเสียจากว่า ชุดพื้นเมืองล้านนา ที่คุณแต่งนั้นเป็นชุดไทลื้อจึงจะทำการโพกหัวได้ ความแตกต่างในเรื่องของผ้าซิ่นก็มีให้เราได้ศึกษากันค่อนข้างมาก เอาไว้เราจะมาเล่าให้คุณผู้อ่านฟังกันในบทความต่อ ๆ ไป ในเรื่องของการแต่งกาย ชุดพื้นเมืองแบบล้านนา กันค่ะ

The post มนต์เสน่ห์ ชุดพื้นเมืองล้านนา appeared first on ชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา.

Originally published on Wordpress

Like what you read? Give Lanna Cotton a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.