เสื้อผ้าฝ้ายล้านนา

ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอีกแล้วนะคะ การมองหาเสื้อผ้าพื้นเมืองไว้สวมใส่จึงเป็นอีกสิ่งที่เราชาวเหนือมักจะทำกันทุกปี และแน่นอนว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือว่าชุดล้านนานั้นก็มีให้เราได้เลือกซื้อกันหลายแบบ หลายราคาด้วยกัน เสื้อผ้าฝ้ายล้านนาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยละค่ะ เพราะสภาพอากาศในปีนี้ต้องบอกว่าร้อนอบอ้าวอย่างมาก การเลือกซื้อเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและถ่ายเทอากาศได้ดีจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีทีเดียวเลยนะคะ การเลือกซื้อเสื้อผ้าล้านนาที่มีเนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายค่อนข้างจะเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราเป็นอย่างมาก ชุดเสื้อล้านนาที่ผลิตจากผ้าฝ้ายก็มีให้เราได้เลือกซื้อกันค่อนข้างจะหลากหลายมากทีเดียวละค่ะ

The post เสื้อผ้าฝ้ายล้านนา อีกหนึ่งทางเลือกของคนรักผ้าฝ้าย appeared first on ชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา.

Originally published on Wordpress

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.