ແຈກຟຣີ [ Payday 2 ] ເວລາຈຳກັດ ລາຍລະອຽດ ຄລິກເລີຍ…

ເພື່ອຕ້ອນຮັບການມາຂອງ Payday 2: Ultimate Edition ທີ່ກຳລັງຈະມາໄວໆນີ້ ລ່າສຸດທີມງານຜູ້ພັດທະນາ Overkill ໄດ້ປະກາດແຈກຟຣີ Payday 2 ໃນ steam ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປຮັບໄດ້ເລີຍຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງການເປັນເຈົ້າຂອງຮີບດ່ວນເລີຍເພາະແຈກພຽງ 5 ລ້ານຊຸດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີເວລາຈຳກັດ.

Payday ເປັນເກມ action co-op ໂດຍຮັບຜູ້ຫຼິ້ນນຳກັນໄດ້ເຖິງ 5ຄົນ ມາພ້ອມກັບລູກຫຼິ້ນການປັບແຕ່ງອາວຸດ ແລະ ຕົວລະຄອນໄດ້ ໃນສ່ວນຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ສະຖານະການປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເປັນຄວາມມ່ວນ, ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໄປອີກແບບໜຶ່ງ.

ເຊິ່ງໂຕເກມທີ່ແຈກໃນປີ 2017 ນີ້ຈະບໍ່ສາມາດຊື້ DLC ຕ່າງໆທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຍົກເວັ້ນ The Diamond Store Heist ເນື່ອງຈາກທາງ Overkill ຈະບໍ່ປ່ອຍຂາຍ DLC ເພື່ອລໍຖ້າ Payday 2: Ultimate Edition ເຊິ່ງເປັນພາກພິເສດທີ່ປະກອບເປັນເກມຕົວຫຼັກ.

ຂຽນໂດຍ: LAOS Gaming official.

ກຸ່ມ: LAOS Gaming commuity group ຄິກຕາມຊື່ເລີຍ

page:LAOS Gaming commuity ຄິກຕາມຊື່ເລີຍ

ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊື້ wallet ຫຼື ເກມຕ່າງໆ ຢູ່ໃສຄລິກນີ້ເລີຍ facebook“ GODLIKE Steamshop

Like what you read? Give Laos Gaming Community a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.