Playerunknown’s Battlegrounds ( PUBG )ຈະຈັດການແຂ່ງຂັນ Esports ເປັນຄັ້ງທຳອິດເດືອນໜ້າ

ແມ້ວ່າ Playerunknown’s Battlegrounds ຈະເປັນເກມທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການພັດທະນາແຕ່ເກມກໍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດເກີນຄາດ ລ່າສຸດທີມພັດທະນາ Bluehole ໄດ້ອອກມາປະກາດຮ່ວມກັບສະມາຄົມ eSports ໂລກ ຫຼື ESL ວ່າພວກເຂົາຈະຈັດການແຂ່ງຂັນ PUBG Invitational ໃນງານ Gamescom ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 23–26 ຕຸລາ 2017 ນີ້.

ປົກກະຕິການແຂ່ງຂັນ eSports ຈະເປັນການຈັບຄູ່ແບບ 1 ຕໍ່ 1 ຫຼື 2 ຕໍ່ 2 ແຕ່ສຳລັບ PUBG ຈະບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ ເພາະແຕ່ລະແມັດຂອງການແຂ່ງຂັນນີ້ຈະມີຜູ້ຫຼີ້ນສູງສຸດເຖິງ 100 ຄົນ.

ຜູ້ຫຼິ້ນທັງໝົດຈະມາໃນໂໝດ Solo, Duo, Duo FPS ແລະ Squad ໃຜທີ່ໄດ້ຄະແນນລວມຫຼາຍທີ່ສຸດທັງໝົດ 3 ເກມຈະເປັນຜູ້ຊະນະໃນແຕ່ລະໂໝດໄປເລີຍ.

Bluehole ບອກວ່າປະຈຸບັນການແຂ່ງຂັນມີເງິນລາງວັນທັງໝົດ $350,000

ກຸ່ມ: LAOS Gaming commuity group ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

Page: LAOS Gaming commuity ຄລິກຕາມຊື່ເລີຍ

ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະໄປຊື້ wallet ຫຼື ເກມຕ່າງໆ ຢູ່ໃສຄລິກນີ້ເລີຍ facebook“ GODLIKE Steamshop

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.