Mensen moeten zich laten onderzoeken

Studenten zetten darmkanker in het licht

HASSELT — De studenten van de opleiding Communicatiemanagement van PXL Hasselt houden vandaag een dag om darmkanker te stoppen. Volgens hen moeten de mensen zich vaker laten onderzoeken. Iedere dag sterven nog veel mensen aan deze vreselijke ziekte. Aanleiding van dit initiatief is een tweet van Marc Coucke.

200 studenten Communicatiemanagement gaven rond 9.00u. de officiële start van de dag. De start begon door met een hele groep mensen waaronder de studenten communicatie en vertegenwoordigers van vzw Darmkanker en Voka. Ook burgemeester van Hasselt Hilde Claes en schepen Joost Venken waren van de partij. Maart is de nationale maand tegen darmkanker. De studenten willen dat iedereen zich laat controleren op een eventuele aanwezigheid van darmkanker.

Onderzoek

‘De aanleiding van deze hele dag is een tweet van Marc Coucke’, zegt Laurens Kuijpers, student Communicatiemanagement aan de PXL. ‘De bedoeling is om mensen aan te zetten zicht te laten onderzoeken’, zegt hij. De studenten willen met deze dag Darmkanker aan het licht brengen. ‘Wanneer darmkanker wordt vastgesteld in een vroeg stadium, kan dit nog genezen. Als dit pas in een verder stadium wordt vastgesteld, is de ziekte vaak al te ver geëvolueerd’, zegt Kuijpers.

De studenten gaan met de bus van Hasselt naar Omega Pharma.

Blauw

Alle kankers hebben een verschillend lintje. Zo is de bekendste lintje het roze lintje. ‘Darmkanker wordt voorgesteld met een blauw lintje en niet veel mensen zijn bekend met deze vorm van kanker’, zegt Kuijpers. Blauw is de kleur van de darmkanker. De missie van de vzw Stop Darmkanker, een in 2010 ontstane organisatie door Luc Colemont, is duidelijk: iedereen overtuigen dat een vroegtijdige opsporing kan leiden tot een dalend sterftecijfer van darmkanker. via internet en sociale media organiseren zij acties om informatie te geven over darmkanker.

‘Mensen moeten zicht laten onderzoeken op darmkanker, dat is ons doel’
Laurens Kuijpers, student communicatie

Omega Pharma

Het gebeuren in Hasselt is het begin van een drukke dag. Nadat de actie afgelopen is vertrekken twintig studenten met de bus om Vlaanderen te doorkruisen. Na Hasselt gaan de studenten naar Aarschot. Nadien vertrekken ze richting de redactie van Gazet van Antwerpen, om deze even stil te leggen en een minuut stilte te houden voor de personen die overleden zijn aan deze ziekte. Na nog een tussenstop te houden in Waasland Shopping Center. Hier houden de studenten een tussenstop om flyers uit te delen en om de mensen daar te informeren over darmkanker.

Het uiteindelijke doel dat de studenten willen halen, is Omega Pharma. Hier wil men Marc Coucke persoonlijk bedanken voor zijn steun die hij geeft. In december van het afgelopen jaar investeerde Coucke nog 75 miljoen euro in een bedrijf actief rond kankerpreventie, -diagnose en –therapie.

AA Gent

Steeds meer mensen zetten zich in voor darmkanker. AA Gent-kapitein Sven Kums bijvoorbeeld is het gezicht van deze campagne van AA Gent. Ook zal de wedstrijd AA Gent — Lokeren van vrijdag 26 februari volledig in het teken staan van darmkanker. Het stadion zal meer dan ooit volledig blauw kleuren. Zo zal er bijvoorbeeld een erehaag tegen darmkanker gevormd worden en dragen alle medewerkers vrijdag het Stop Darmkanker logo of een blauw lintje tegen Darmkanker.

Ook AAGent steunt de VZW(bron:AA Gent)

Lars Rondags

Like what you read? Give Lars Rondags a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.