Advocaat Hans Deneyer is het financiële wanbeleid van de KBVB grondig beu

Voetbalclubs der provinciale reeksen, verenigt u tegen de Belgische voetbalbond!

‘De KBVB gebruikt de provinciale clubs als sponsor van het Belgische voetbal’, aldus Deneyer. ® Freddy Kempeneer

‘De provinciale clubs betalen maandelijks rond de 800 euro aan de Belgische voetbalbond, en niemand weet precies wat er met dat geld gedaan wordt.’ Dat zegt advocaat Hans Deneyer. Hij zetelt tevens in het bestuur van tweedeklasser Tubeke en is sponsor van derdeprovincialer KFC Tollembeek. Hij kreeg tot nu toe nog altijd geen antwoord op zijn vraag aan alle provinciale clubs om hun stem te laten horen. ‘Ik denk dat ze in angst verkeren om zaken kenbaar te maken’, aldus Hans Deneyer.

Het WK in Brazilië in 2014. Naast de luxueuze hotels van de Rode Duivels zelf, boekte de voetbalbond ook een hotel voor de spelersvrouwen. Die reisden echter niet af waarna de bond het hotel vergat te annuleren. Kostenplaatje : 300.000 euro. Dan waren er nog de ongebruikte kamers in het resort waar de Duivels verbleven en de kosten voor vervoer dat niet gebruikt werd. De rekening voor onnodige kosten liep hiermee op tot 400.000 euro. Later blijkt dat CEO van de voetbalbond Steven Martens en een drietal directeurs een grote bonus gevraagd hadden voor hun geleverde werk bij de bond. Het zou gaan om een gemiddelde bonus van 75000 euro per persoon.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van financiële schandalen bij de KBVB. Vorig jaar reden voor advocaat Hans Deneyer om een open brief aan alle provinciale voetbalclubs te schrijven, omdat hij de wantoestanden binnen de Belgische voetbalbond grondig beu is. Deneyer, tevens bestuurslid bij tweedeklasser Tubeke en sponsor van KFC Tollembeek, een derdeprovincialer in Vlaams-Brabant, vroeg in de brief aan alle provinciale ploegen om de krachten te bundelen en hun stem te laten horen. Een jaar later heeft hij echter nog geen enkele reactie binnengekregen van de clubs. ‘Ik kan niet verklaren hoe dit komt. Ik denk dat de clubs schrik hebben om zaken kenbaar te maken. Het is in ieder geval heel bizar. Ik kan toch niet de enige zijn die geschokt is door de financiële lijken die uit verschillende kasten bij de KBVB blijven vallen?’

Mysterie

Volgens Deneyer moeten provinciale clubs niet enkel per gele of rode kaart 15 euro doorstorten aan de Belgische voetbalbond, er moet ook een reafiliatietaks van 12,50 euro per aangesloten speler betaald worden. Verder is er een bijdrage van de provinciale clubs aan de KBVB, afhankelijk van de leeftijd van de spelers. Die bedraagt gemiddeld zo’n 60 euro. Ook zijn er nog de boetes en klachten. Die bedragen gemiddeld 40 euro. Het meest opvallend is echter dat de clubs gemiddeld zo’n 800 euro per maand betalen aan de bond. ‘Geen enkele club weet echter waarom en aan welke instantie ze dit betalen, en vooral wat de voetbalbond met dat geld doet. Blijkbaar worden alle inkomsten die er gegenereerd worden uit provinciaal voetbal en zelfs uit derde en vierde klasse, volgens mij integraal in functie van de nationale ploeg gesteld, en voor de rest is dat een groot mysterie. Ik heb meer en meer het gevoel dat de KBVB provinciale clubs gebruikt als (on)rechtstreekse sponsor van het Belgische voetbal.’

Er zijn volgens Deneyer echter ook oplossingen voor deze problemen. ‘In provinciaal voetbal is er het Provinciaal Comité, dat normaal toezicht houdt op alles wat er gebeurt. Ik heb echter de indruk dat er te weinig stroming is van het Provinciaal Comité richting de Belgische voetbalbond. Verder vind ik het zeer opvallend dat er aan de provinciale clubs praktisch geen subsidies worden toegekend. Dit hoeven geen exorbitante bedragen te zijn, maar het zou niet slecht zijn als die clubs toch ook iets zouden ontvangen.’

‘Tweede klasse = woestijnvoetbal’

Het zijn echter niet alleen de provinciale clubs die het moeilijk hebben om te overleven. ‘Het beste voorbeeld is tweede nationale. Ik ben zelf bestuurslid bij Tubeke en elke zaterdag debatteren en onderhandelen wij bijvoorbeeld over de TV-rechten. Hier komt echter ook niks concreet uit. De tv-rechten van de Jupiler League gaan ineens van 55 tot 75 miljoen euro, dan is het weer Telenet, dan Belgacom,… Het is duidelijk dat het hier om immense bedragen gaat, terwijl de tweedeklassers het heel moeilijk hebben en niks ontvangen van tv-rechten. Er wordt vaak gezegd dat tweedeklassevoetbal woestijnvoetbal is, maar dat is ook effectief het geval. Zo speelde Charleroi bijvoorbeeld twee jaar geleden in tweede klasse, en toen hebben ze geprobeerd hen mee te betrekken in de tv-rechten, maar daar is ook niks van in huis gekomen.

Het beste voorbeeld is Tubeke. Ze zijn overgenomen door een investeringsgroep van Zuid-Koreanen, die het voetbal dan wel probeerde te linken aan de tv in Zuid-Korea. Je kunt je echter de vraag stellen als er buitenlandse investeerders naar tweede klasse komen. Bijvoorbeeld tweedeklasser Union is in handen van Duitsers en drie jaar geleden was Eupen in handen van Qatarezen, nu zijn dat ook Duitsers. Je kunt je dan de vraag stellen waarom. Zouden er geen louche affaires mee verbonden zijn? Maar het komt er vooral op neer dat alles in functie van de Rode Duivels staat.’

Onze provinciale clubs krijgen het dan ook steeds moeilijker om rond te komen. ‘Ze moeten ook veel geld in jeugdopleiding investeren en met de bedragen die ze moeten betalen aan de bond is dit niet langer houdbaar voor die clubs. Daarom trekken heel wat ploegen ook hun lidgeld ten opzichte van hun spelertjes op, om zo toch maar een positieve balans te kunnen verwerven.’ Het is volgens Deneyer dan ook zeker zo dat provinciale clubs zwart geld gebruiken omwille van de hoge kosten en de bedragen die ze aan de bond moeten betalen. ‘Anders kunnen ze simpelweg niet overleven. Ikzelf ben wel nog niet met louche affaires in aanraking gekomen als sponsor. Wanneer er een storting gebeurt, verloopt alles via bankrekening en is er geen enkel probleem.’

Lars Aussems

Like what you read? Give Lars Aussems a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.