Ja, det er tabu at læse på arbejdet i Danmark.
Martin Mouritzen
11

Jeg tror det er fordi skiftet fra produktion- til videnssamfund ikke rigtigt er slået igennem dér. Folk tænker hurtigt “Har du ikke noget at lave?” som om at det kun giver mening at knokle derudaf, fremfor at tænke på om man måske kunne gøre tingene lidt smartere.

Jeg er fuldstændig enig. Antagelsen bliver lidt, at vi er på arbejde for at ‘lave noget’, og man laver jo ikke noget, hvis man bare sidder og læser.

Ikke desto mindre er jeg sikker på, at mange gerne vil vide, hvilke bøger for eksempel Steve Jobs læste ;-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.