Lederlære fra jagten på bin Laden

Et luftfoto, der viser det ‘compound’, hvor bin Laden opholdt sig til slut i sit liv (Foto: CIA / Wikimedia Commons)

Den 2. maj var det fem år siden, amerikanske elitetropper skød og dræbte terrorlederen Osama bin Laden. Aktionen skete i det hus, hvor bin Laden opholdt sig, i den pakistanske by Abbottabad, cirka 110 km nord for Islamabad.

I den forbindelse har Leon Panetta (direktør for CIA 2009–2011) og Jeremy Bash (Chief of Staff under Panetti) skrevet en artikel om jagten på bin Laden, og hvad ledere og managers kan lære derfra.En af de mest interessante pointer fra artiklen er udfordringen med at holde fokus på det, der er “important” (vigtigt), mens der er mange andre ting, der er “urgent” (presserende):

We needed to address a problem that plagues so many managers: the tyranny of the inbox, where the urgent replaces the important. Managers need to know when to take the long view to keep a team focused on the key priorities, even in the face of crises or distractions. Finding Bin Laden was a classic case of an important, but not always urgent, mission.

Den udfordring tror jeg, vi alle kender, hvad enten det drejer sig om ledelse eller blot vores eget liv; derhjemme og på arbejdet. Der er ting, vi gerne vil, fordi de er vigtige, men der er konstant ting, der bliver ved med at dukke op og forstyrre os, og som er presserende her og nu.

En af metoderne, man brugte, var at udpege en officer og gøre ham ansvarlig for jagten på bin Laden. Og for at vise overfor organisationen, at jagten på al Qaeda-lederen var en topprioritet skulle officeren rapportere til (“briefe”) Panetta en gang om ugen — uanset om han havde noget nyt at sige eller ej.

Det er en god måde at sikre, at en opgave forbliver øverst på listen. Både for direktøren, der bliver briefet af den ansvarlige, men også for den ansvarlige, der skal troppe op hos ‘chefen’ en gang om ugen.

For at kunne lykkes med noget som dette som organisation er det også vigtigt, at man som organisation har et værdisæt:

Every organization needs to answer the question: What’s the one mission we must pursue above all others — and if we stop trying, we will cease to be who we are? For us, that mission was closing the Bin Laden chapter for good.

Hvad er dén ene ting, din organisation skal stræbe efter?

Det er erfaringer, alle organisationer kan bruge. Også selvom de ikke deltager i jagten på et af planetens mest eftersøgte mennesker.

Artiklen berører også andre relevante emner, såsom vigtigheden af at have en Plan B samt at vide, hvornår man skal lytte til de professionelle. Læs artiklen.

Like what you read? Give Lars K Jensen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.