Mine første oplevelser med Google Chromecast Audio

Lars K Jensen
Oct 12, 2015 · 5 min read

Indtil videre har jeg ikke rigtig forstået Chromecast-konceptet, hvor man kan streame ting til sit fjernsyn via en lille enhed, man sætter til sit fjernsyn. Hvis jeg skulle bruge det til noget, skulle det være til Netflix, og det kører jeg allerede fint via andre kanaler.

Men da Google annoncerede Chromecast Audio, spidsede jeg ører. Som navnet afslører, gør Chromecast Audio det muligt at sende lyd/musik trådløst til dit anlæg, som du styrer fra din smartphone.

Det kan man allerede gøre med ting som Apples AirPlay (hvis man har en iPhone) eller med en bluetooth-enhed. Forskellen er, at med Chromecast Audio bliver lyden/musikken streamet direkte til din Chromecast enhed, mens din mobiltelefon blot agerer fjernbetjening.

Og efter længere overvejelser med mig selv om, hvor dekadent det egentlig er, at kunne høre og betjene musik trådløst, besluttede jeg mig for at springe ud i det og have et kabel mindre i mit liv (okay, kablet er der stadig, det sidder bare i Chromecast-enheden nu…but you get the picture).

Det er der i æsken

Chromecast er en lille skive, som du kan se på billedet af pakken herover. Den fylder næsten ikke mere end en grammofonplade-lakrids, og du får to kabler med: Et ‘lille jack’-kabel, som du kan se på pakken herover, og et strømstik, der samtidig også kan fungere som USB-kabel (hvis du tager det ud af omformeren).

Opsætningen

Jeg var lidt spændt på, hvordan jeg skulle få sat Chromecast Audio-enheden op. For den fungerer på den måde, at den går på trådløst internet (WiFi), og derigennem kan jeg så styre den fra min iPhone (både Android og iOS er understøttet). Men, hvordan får jeg givet Chromecast’en adgang til internettet..? Jeg tænkte, at det måske var derfor, strømkablet også er et USB-kabel; at den skulle konfigureres via en computer først.

Men her må jeg bare konstatere, at min tankegang hører det forrige årti til. Her er de instruktioner, der følger med:

Det, som Chromecast Audio gør er, at den genererer et midlertidigt trådløst internet, som man så skal forbinde til fra sin telefon. Først installerer man Chromecast-app’en, og i den får man denne besked:

Jeg gjorde, som jeg fik besked på, og vupti! — så er man klar til næste step:

Herefter gav jeg Chromecast’en besked på, hvilket WiFi, den skal forbinde til, tillod gæsteadgang (da jeg fra tid til anden har venner på besøg, hvor vi spiller musik for hinanden) og navngav den lille ny.

One small problem…
I slutningen af opsætningen oplevede jeg dog et lille problem. Det var som om, den hang fast i konfigurationen, hvor Chromecast-enheden skal forbinde til det trådløse internet og derigennem få kontakt til min mobiltelefon.

Efter adskillige minutter blev den færdig, og fortalte mig, at det muligvis virkede — men at den muligvis ikke kunne få kontakt til min telefon. Den gav mig et link til en Chromecast support-side, hvor jeg kunne læse mere om router-konfiguration (gys!), så jeg kunne gøre det lettere for de to enheder at tale sammen via mit WiFi. Men de hjælpesider jeg landede på, handlede om den almindelige Chromecast (den til TV) og handlede om, hvordan man opdaterer den — via TV’et. Det kunne jeg ikke bruge til ret meget.

Så jeg tog chancen og hoppede tilbage til Chromecast-app’en. Jeg klikkede videre til næste, hvor den sagde, at jeg for eksempel kunne åbne Spotify (der er en af de understøttede apps), hvilket jeg så gjorde.

Til min store glæde konstaterede jeg, at det virkede. Da jeg satte et nummer på, gjorde Spotify mig nederst i skærmen opmærksom på, at der var “Devices available”. Herfra valgte jeg min Chromecast, der kom med en bette lyd for at bekræfte forbindelsen, og herefter kunne jeg høre musik.

I gang / daglig brug

Og herfra har det så gjort gnidningsfrit. Jeg var lidt spændt på, om jeg kunne høre mine podasts på samme måde (jeg bruger Pocketcasts), men jeg fandt denne artikel, der forsikrede mig om, at det kan lade sig gøre:

Personally, most of my audio listening comes from Apple Music for streaming and Overcast for listening to podcasts, but Pocketcast users will be happy to know that Chromecast Audio support is baked right in for streaming podcasts over the Internet directly to connected speakers.

Og det fungerer!

Indtil videre er listen af understøttede apps, dog ikke særlig lang:

Men det kan jo være, den vokser. Det kan man da håbe. For eksempel mangler der Apple Music (det var Apple selv, der ikke ville være med), og du sidder sikkert også og savner en eller anden specifik app.

Et lille problem:Last.fm
Jeg har dog fået et lille skår i glæden. Jeg har nemlig opdaget, at den musik, jeg lytter til igennem Spotify på min Chromecast, ikke bliver “scrobblet” til Last.fm. Last.fm er en tjeneste, som jeg fortæller, hvilket musik, jeg lytter til.

Det bruger den så til at anbefale mig musik (både nye kunstnere og nye/andre albums med de kunstnere, jeg allerede lytter til) og koncerter. Og den er god til det — derfor ærgrer det mig, at Chromecast + Spotify + Last.fm ikke fungerer.

Men okay, jeg har gjort Spotify opmærksom på det, og så kan jeg ikke gøre så meget mere :-)

Men det skal ikke få lov til at tage hele glæden fra mig. Chromecast Audio fungerer! Jeg savner ikke Apple Music, da jeg er flittig Spotify-bruger.

Når jeg vil høre via Spotify, skal jeg blot sætte et nummer i gang, så skriver Spotify diskret ‘Devices available’ nederst, og herfra kan jeg hurtigt tilslutte til Chromecast og bruge den.

Umiddelbart savner jeg muligheden for at kunne streame det musik, jeg har på min telefon, for eksempel iTunes eller via min Last.fm-app på telefonen. Umiddebart ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre med Chromecast-teknologien.

Men hvis du læser dette og har svaret på min tvivl, så læg en kommentar herunder :-)


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store