Sådan forsøger jeg at holde mig opdateret på, hvad der sker i mit felt

Lars K Jensen
Sep 25, 2015 · 6 min read

Jeg arbejder i Ekstra Bladet Udvikling med brugeroplevelse, website performance og som blogredaktør, hvor jeg laver en ugentlig opsamling. Derudover er jeg generelt nysgerrig og vild med at vide, hvad der sker ‘derude’.

Så det er vigtigt for mig at holde mig opdateret. Og selvom flere og flere oplysninger er til at finde online, er det blevet sværere at følge med. Informationerne er blevet mere fragmenterede; nogle sider har et RSS-feed, andre har et nyhedsbrev, mens andre igen er lettest at følge via Twitter eller Facebook. Læg dertil at nogle skriver lange artikler, som er (for mig, i hvert fald) svære (nærmest uudholdelige) at læse på en skærm.

Her vil jeg forsøge at opsummere og dele erfaringer med, hvordan jeg forsøger at holde mig opdateret på udviklingen og tendenserne i mit fag.

Snak gerne med og smid en kommentar herunder artiklen, hvis du har noget at byde ind med!

Nyhedsbreve

Ja, de gode gamle e-mailnyhedsbreve er stadig en værdifuld kanal, og jeg bruger dem flittigt til at holde mig opdateret og til at blive inspireret. Tricket er selvfølgelig ikke at abonnere på for mange og at huske at give sig selv tid til at få dem læst — ellers bliver det en nærmest frustrerende oplevelse, at der latter et nyt hver dag/uge, som så bliver føjet til listen af ulæste e-mails..

Jeg er især glad for Versioning-nyhedsbrevet fra SitePoint. Det er en daglig (ja, daglig!) opsamling af, hvad der rører sig indenfor udvikling, design, brugeroplevelse og tech-nyheder mere generelt. Det er ganske enkelt godt arbejde og ganske forbilledligt.

Hver Versioning-nyheds-e-mail er inddelt i kategorierne ‘Front-end’, ‘Back-end’, ‘Design/UX’, ‘News/business’ og ‘Everything else’.

Derudover abonnerer jeg også på Sitepoints “normale” nyhedsbrev. Her kan du vælge, hvilke kategorier, du er interesseret i. Smart, smart.

Et tredje nyhedsbrev, jeg abonnerer på, er Web Designer News. Det er en meget overskuelig oversigt over de historier/links, community’et har lagt på hjemmesiden. Tit er det lige lovlig specifikt til mig, men det hænder ofte, at der i bunken alligevel er mindst ét link, der giver mig varmen.

Herudover er jeg også glad for de e-mails, Medium (udgiverplatformen, som denne artikel er publiceret på) sender mig. Det er udvalgte artikler (ikke alle er relevante for mit arbejde), baseret på, hvad dem, jeg følger på Medium, læser og finder interessant. Det er godt set.

Gem mailen til du har tid til at læse den
Det er vigtigt for mig at få læst de e-mails, jeg abonnerer på. Både fordi jeg gerne vil have noget ud af det (det kan nemt blive frustrerende, som skrevet ovenfor) — og fordi der samtidig meget vel kan være noget, jeg skal have med i den ugentlige opsamling på afdelingens blog.

Måden, jeg håndterer mine e-mailnyhedsbreve er, at jeg holder en mappe i Outlook til dem. Når der ankommer et nyt nyhedsbrev, bliver de lagt i mappen. Og når jeg har tid, gennemgår jeg så de e-mails, der ligger i mappen. Artikler, der skal læses nu og her på skærmen bliver læst, mens andre bliver gemt til senere eller sendt til min Kindle (mere om det senere), og herefter sletter jeg e-mailen. Det er måske ikke det smarteste, for der forsvinder noget historik — men seriously, hvor lækkert er det lige at slette mails? Ret lækkert, ja.

Det kan være hver dag, jeg får tjekket mappen, men det kan også være, der går nogle dage imellem. Pointen er, at jeg får det gjort — og at det fungerer.

RSS-feeds

Image for post
Image for post

De er formentlig på vej ud (eller i hvert fald ned ad bakke), men de fungerer stadig, de gode gamle RSS-feeds. Kort fortalt er et RSS-feed en nem måde at holde sig opdateret på, hvad der sker på en hjemmeside.

Når der bliver udgivet en ny artikel, dukker den op i hjemmesidens RSS-feed (hvis altså hjemmesiden har et feed, selvfølgelig), og det kan dem, der abonnerer på feed’et så se. Indehaveren af hjemmesiden kan selv styre, om hele artiklen skal vises i feed’et eller kun et uddrag, så man skal klikke sig ind på selve siden for at læse hele artiklen.

Det er vanvittigt smart — men desværre ikke så populært længere. Google lukkede deres RSS-læser (Google Reader) ned, så nu bruger jeg Feedly. Her kunne jeg nemt importere mine Google Reader-feed-abonnementer til. Her har jeg de forskellige feeds, jeg abonnerer på, kategoriseret efter ‘Bøger’, ‘Udland’, ‘Arbejde’ etc.

Her er nogle af de kilder/websites, jeg følger i Feedly:

Herudover kan det nævnes, at alle Medium-profiler også har et RSS-feed. Linket til en Medium-RSS-feed følger denne formel:

medium.com/feed/@[brugernavn]

URL’en til mit RSS-feed er altså:
https://medium.com/feed/@larskjensen

Feedly har også en betalingsudgave, hvor man får nogle ekstra ting med (blandt andet integration mod andre services), men det er ikke rigtig noget, jeg savner pt.

Jeg får desværre ikke brugt Feedly nok — men det står på listen over ting, jeg skal blive bedre til at huske :-)

Surf, sociale medier og gem til senere

Der er naturligvis også artikler, som jeg ikke kan ‘planlægge’ at støde på. Det er artikler, jeg falder over under normal surf eller ser delt på steder som Facebook og Twitter. Og dem, som mine kolleger og andre sender til mig.

Det er langt fra sikkert, jeg har tid (eller er i ‘mode’) til at læse de artikler i samme øjeblik — så skal de gemmes til senere. Det er der et hav af forskellige måder at gøre på, min favorit hedder Wunderlist. Hvad enten jeg støder på noget interessant på min computer eller telefon, så har jeg Wunderlist lige ved hånden — enten som browser-udvidelse eller via iOS-deling på iPhone.

Jeg blev så begejstret for at komme i gang med Wunderlist, at jeg skrev en artikel om det.

Når jeg så alligevel gennemgår de nyhedsbreve, jeg har modtaget, kan jeg med det samme kigge på de artikler, jeg har tilføjet til min ‘Workreads’-liste i Wunderlist. Voila :-)

Herudover bruger jeg selvfølgelig også Facebook og Twitters egne måder til at gemme artikler/links på. Facebook har lavet en side, hvor de forklarer, hvordan du gemmer artikler — i Twitter giver jeg dem bare en stjerne.

Hvad læser jeg på?

Den klart bedste læseoplevelse har jeg på papir eller Kindle. Og jeg vil helst læse på min Kindle, fordi uanset om jeg får læst de artikler, jeg printer, eller ej, så har jeg en dårlig smag i munden, når jeg står og hælder papirark i skraldespanden.

Jeg har tidligere skrevet om, hvorfor jeg købte en Kindle (og solgte min iPad). I den artikel nævner jeg Amazons eget browser-plugin (findes til Firefox og til Chrome). Det plugin bruger jeg ret ofte til at sende artikler til min Kindle, hvor jeg så læser dem (med min notesblok ved siden af).

Nogle artikler (især de kortere) bliver altså læst på skærm; enten skærmen for enden af kablet fra min laptop eller på min smartphone. Jeg vil dog helst have det på min Kindle. Læseoplevelsen er virkelig god, og jeg har en liste over de artikler, jeg har læst — plus jeg kan se, at jeg har læst dem; det er automatisk gloriepudsning ;-)

Herudover er det vigtigt for mig nemt at kunne tage noter, mens jeg læser — det er svært for mig, hvis jeg sidder og læser på min skærm eller telefon, af en eller anden grund fungerer det bedre, når jeg læser på min Kindle. Herudver er den paginerede/sideinddelte læsning på Kindle fantastisk, i stedet for at jeg skal sidde og scrolle i teksten, mens jeg læser en artikel. (Hvorfor er der egentlig ikke et hold af all-star topdesignere, der går sammen og dræber scroll i tekst..?)

Hvad gør I?

Nu har jeg fortalt om mine kilder og teknikker og er nysgerrig, hvis der er andre, der vil dele: Hvordan griber I det an?

Læg meget gerne en kommentar eller flere herunder.
(Og klik på hjertet, hvis du synes, det var spændende at læse :-)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store