Value proposition canvas suomeksi

Lassi A Liikkanen
2 min readOct 15, 2018

Arvolupauksen määrittely on keskeinen osa uuden palvelun suunnittelua. Strategyzerin osana Value Proposition Design –kirjaa julkaisema arvolupauskanvas on eräs tarkoitukseen kehitetty työkalu. Sen käyttöä, levittämistä ja muokkaamista rajoittavat yrityksen suositusta Business model canvas –työkalusta poiketen tekijänoikeudet. Samaan tavoitteeseen tähtääviä työkaluja on julkaistu kuitenkin useampia, kuten Peter Thomsonin tunnettu kanvas, joten miksipä ei myös suomenkielellä.

Arvolupauskanvas suomenkielellä

Alla olevasta linkistä voit ladata A3-koossa laaditun Fourkindin arvolupauskanvaksen. Se on tarkoitettu yksilötyöskentelyyn. Työkalussa on säilytetty muidenkin käyttämä jaottelu käyttäjä- ja palvelunäkökulmien välillä. Canvaksen layout on kuitenkin ajateltu etenemään normaalin lukusuunnan mukaan vasemmalta oikealle.

Lataa: https://fourkind.com/fourkind-arvolupauscanvas-v1-0-ll-ccv4-by-sa/

Käyttäjänäkökulmassa on kolme osa-aluetta: tarpeet ja halut, tavoitteet ja päämäärät sekä ongelmat ja huolet. Otsikot ovat valikoituneet useiden iteraatioiden kautta mahdollisimman abstrakteiksi.

Olen havainnut, että sopiva otsikointi ei yleisesti onnistu arvaamalta ennakkoon, vaan jokaista suunnittelutoimialaa ja –tehtävää varten pitää työkalua kokeilla, jotta sopivat otsikot löytyvät. Tämän takia otsikoita kannattaa muokata aina tarpeen mukaan. Jos ajateltu tuote tai palvelu on esimerkiksi selvästi työhön liittyvä, sopii tavoitteet todennäköisesti tähän hyvin, mikäli kysymys on ihmisen vapaa-ajasta tai elämäntavasta on tavoitteet tulkittava hyvin eri lailla.

Palvelun osalta ideoitavien kokonaisuuksien rajat ovat selkeämmät. Siihen sisältyvät ratkaisut, palvelu/tuoteominaisuudet ja niiden tuottamat hyödyt. Ratkaisut liittyvät havaittujen käyttäjäongelmiin poistamiseen. Palveluominaisuudet ovat ratkaisujen käytännön toteuttajia eli ratkaisujen pitäisi olla ominaisuuksia abstraktimpeja. Hyödyt kertovat mitä tuotteen tai palvelun käyttäjä saavuttaa, yksinkertaisen ongelmanratkaisun lisäksi. Hyödyt ovat parhaillaan yllättäviä ja nostavat palvelun haluttavuutta uudelle tasolle puhtaasta ongelmanratkaisusta tai kivunlievityksestä.

Näiden peruskenttien lisäksi kanvas muistuttaa katsastamaan nykyiset ratkaisut sekä tiivistämään kanvaksen täytön lopuksi palvelun arvolupauksen lyhyeen, kirjalliseen muotoon. Asiakasryhmäkenttä puolestaan huomioi sen tosiasian, että eri käyttäjäryhmille on laadittava ovat kanvaksensa. Eri ryhmillä on omat ongelmansa, tavoitteensa sekä tunnistetut tarpeet, jotka esimerkiksi alustamaisen palvelun (ns. kaksisuuntainen kauppapaikka) suunnittelussa on huomioitava.

Tämä työkalu on julkaistu CC BY-SA V4 lisenssillä, joten sitä voi vapaasti käyttää ja muokata lähteen mainiten.

Lataa: https://fourkind.com/fourkind-arvolupauscanvas-v1-0-ll-ccv4-by-sa/

Lue lisää

Ohjeita työkalun käyttöön ja syvempi näkemys siitä, mihin sillä pyritään löytyy esimerkiksi esimerkiksi Thomsonin julkaisun yhteydestä: https://www.peterjthomson.com/2013/11/value-proposition-canvas/

Katso myös Alex Osterwalderin esitys siitä, miksi arvolupauksen miettiminen ylipäänsä kannattaa:
https://www.youtube.com/watch?v=b_X18bmpHaw

--

--

Lassi A Liikkanen

Data loving designer & inter-disciplinary researcher interested in technical innovations, design creativity and about how emerging technologies affect CX.