Hankook Lastikleri

Hankook, dünyada ve ülkemizde araç sahipleri tarafından en çok tercih edilen lastik markalarından dır. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan lastik testlerinden elde ettiği başarılı sonuçlar araç üreticilerinin de Hankook, lastiklerini orijinal ekipman olarak kullanmasında önemli bir etkendir. Sizde Hankook lastiklerinin teknik özellikleri hakkında bilgi almak için resmi web sitesini incelebilirsiniz, http://www.hankooktire-eu.com/tr ayrıca siteye üye olarak lastik kampanyaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hankook, lastiklerini tercih eden başlıca araç üreticileri arasında Volkswagen, Ford, BMW, Opel, Hyundai, Kia, Chevrolet ve Mini Cooper’da yer almaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.